Фондация „Глоб@лни библиотеки - България"

"Глоб@лни библиотеки - България" стартира през 2009 г. като програма, съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Програмата си постави за цел да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. След успешното приключване на програмата, нейната дейност е продължена от Фондация "Глобални библиотеки - България".

Намерете библиотека или друго културно пространство

Е-услуги

Културни пространства

Често задавани въпроси

Контакти