Новини

The Glob@l Libraries - Bulgaria Program Announces Grants Scheme for Funding of Innovative Projects (GSFIP)

The Glob@l Libraries - Bulgaria Program Announces
Grants Scheme for Funding of Innovative Projects (GSFIP)

 

прочети още

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 

прочети още

Memorandum of Understanding with the Ministry of Health

After the successful signing of memoranda of understanding under the Glob@l Libraries - Bulgaria Program and the Employment Agency, the Minister of EU Funds Management and the National Revenue Agency, a memorandum of understanding was also signed with the Ministry of Health.

прочети още

Споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазването

След успешното сключване на споразумения за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и Агенцията по заетостта, Министъра по управление на средствата от еврофондовете и Национална агенция за приходите, беше подписано и споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазв

прочети още

"Влез в час с данъците" в библиотеката

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” партнира на  Национална агенция за приходите в кампанията „Влез в час с данъците”.

прочети още

Страници

Subscribe to Новини