Новини

Обявен е списъкът от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

София, 5 ноември 2009 г.

455 обществени библиотеки от 234 общини на страната са предложени
за включване в първата

прочети още

Announcing of the List of Public Libraries, Proposed for Inclusion in the First Phase (2009 Phase) of Glob@l Libraries – Bulgaria Programme

Sofia, 5 November 2009

455 public libraries from 234 municipalities in the country were proposed for inclusion in the first phase (2009
Phase) of the Glob@l Libraries - Bulgaria Programme. The Programme

прочети още

Проведе се пресконференция за обявяване на списъка от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Г-жа Лене Йесперсен, и.д. постоянен представител на ПРООН -
България, г-н Даниел Калчев - Изпълнителен директор

прочети още

Press Conference for Announcing the List of Public Libraries, Proposed for Inclusion in the First Phase (2009 Phase) of Glob@l Libraries – Bulgaria Programme

Ms. Lene Jespersen, UNDP Resident Representative a.i., Mr. Daniel Kalchev, Culture National Fund, Executive Director and
National Programme Director in Ministry of Culture, and Mr. Trendafil Meretev,

прочети още

Среща на представители на звеното за управление на програмата със служители на НБ „Иван Вазов” - Пловдив

На 30.10.2009 г. г-н Даниел Даковски, координатор на терен и г-жа Златка
Иванова, регионален координатор за Област Пловдив,

прочети още

Страници

Subscribe to Новини