Национален форум 2017

Национален форум Библиотеките днес 2017

В момента няма съдържание, класифицирано с този термин.

За форума

Национален форум „Библиотеките днес” 2017 има за цел да представи ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на гражданите. Ще бъде поставен акцент върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие, като качествено образование, добро здраве и благополучие, изкореняване на бедността, достойни условия на труд и икономически растеж, устойчиви градове и общности.

Национален форум "Библиотеките днес" 2017, организиран от Фондация "Глобални библиотеки - България", ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

В него ще вземат участие представители на библиотечните среди от цялата страна, евродепутати, председатели и членове на комисии към Народното събрание, представители на министерства и държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции, академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и водещи експерти в сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги.

Специално участие ще вземат представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, САЩ, на Африканската федерация на библиотечните асоциации и институции (AfLIA), на Финландската библиотечна асоциация и на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR).

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от националното проучване сред библиотеки, общинска администрация и граждани, организирано през 2017 г. от Фондацията. То е в  рамките на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки в България.

Ще бъдат представени водещи тенденции в световната практика за брандинг и онлайн маркетинг на обществените библиотеки, за нови услуги в тях, партньорства и работа с доброволци, глобалното образование и новите технологии в библиотеките.


Място на провеждане на форума

Хотел Рамада
бул. Мария Луиза 131
1202 София

Програма

Програма

Програма за 9 ноември

Място: Хотел Рамада, Зала Рубин

12:00-13:30 Регистрация
13:30-14:00 Официална част и приветствия към участниците
  ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
14.50 – 16.00
Глобална визия за обществените библиотеки
Модератор: Спаска Тарандова,
изпълнителен директор на ФГББ
Дарън Хорнер,  Фондация "Бил и Мелинда Гейтс"
Джон ЦебеАфриканска федерация на библиотечните асоциации и институции
Национално представително социологическо проучване за състоянието на обществените библиотеки – Ивелина Симеонова - социологическа агенция ЕСТАТ
15.00 – 15.30 Кафе - пауза
15.30 – 17.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Състояние на обществените библиотеки в България
Модератор: Спаска Тарандова,
изпълнителен директор на ФГББ
Финансиране на обществените библиотеки: текущо състояние и възможни промени - Десислава Николова, главен икономист - Институт за пазарна икономика
Оценка на законодателната рамка в България и сравнително-правен анализ на законодателството в ЕС  - Михаил Бояджиев, член на УС на ФГББ
Състояние на обществените библиотеки в България – перспективи за развитие - Ваня Грашкина, ръковидител на екипа за националното изследване
19.00 - 22.00 Гала-вечеря и връчване на наградите на ФГББ за медийно отразяване дейността на обществените библиотеки в България - водещ Силвия Лулчева

Програма за 10 ноември

Място: Хотел Рамада

  ПАРАЛЕЛНИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ  - БЛОК 1
10.00 – 12.30
 Партньорства, работа с доброволци,дарителство, зала Европа
Модератор: Елица Баракова, изпълнителен директор Bcause
Дарителски кампании за библиотеката - Александър Шпатов, Сдружение за градски читални
Дарителски каузи на НЧ „Съзнание - 1927" с. Долни Воден, община Оряхово - Анелия Спасова, секретар на НЧ „Съзнание - 1927" с. Долни Воден, община Оряхово
Приказки в куфар - Мартина Колева, НЧ „Светлина 1927" с. Давидово, област Търговище
10.00 – 12.30
Новите технологии в библиотеката, зала Рубин
Модератор: Радка Калчева, Регионална  библиотека „Пенчо Славейков“ - гр. Варна
Мост през вековете – дигитална библиотека на област Търговище - Росица Куцарова, директор на РБ   „Петър Стъпов" - гр. Търговище
Смарт-Либ - комуникационен център в библиотеката - Силвия Врачовска, директор РБ „Христо Ботев" - гр. Враца
Земята по-чиста, ние по-знаещи - Мария Бенчева, директор на РБ  Пейо К. Яворов" - гр. Бургас
Интегрирана система за автоматизирано библиотечно обслужване - Даниела Кънева, главен библиотекар, РБ „Пенчо Славейков“ - гр. Варна
Фирмени презентации
Дискусия
10.00 – 12.30
 Нови услуги и добри практики по света и у нас
Модератор: Надежда Груева, Регионална библиотека Захарий  Княжески“ - гр. Стара Загора
Библиотеката - средище за социална и културна интеграция - Калина Иванова, зам. директор РБ „Петко Р. Славейков" - гр. Велико Търново
Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност - Галя Маринова, връзки с обществеността РБ  „Дора Габе" - гр. Добрич
Камишибай театър / Да разкажем приказка в театър и картини/ - Мадлена Герова, библиотекар, РБ „Пенчо Славейков“ - гр. Варна
Библиотеката - общодостъпна за всички граждани - Румяна Чепишева, НЧ „Братство-1860" - гр. Смядово
Заедно учим, творим и играем - Милена Дренчева, НЧ „ Просвета 1914", гр Малко  Търново, област Бургас
Мултиполис „Знание":платформа - Теодора Евтимова, директор на РБ „Любен Каравелов" - гр. Русе
Дискусия
13.00 - 14.00 Обяд
  ПАРАЛЕЛНИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ- БЛОК 2
14.00 – 16.30 Управление на проекти - обучение, зала Опал

Модератори: Елка Златева, експерт програми и проекти ФГББ  и Ивета Царева, счетоводител

   
 

Брандинг и онлайн маркетинг на библиотеката
Модератор: Калина Иванова, Регионална библиотека “П. Р. Славейков“ - гр.Велико Търново

14.00 - 14.30
Налагане за управление на марката - Жустин Томс, управител, ABC Design and Communication
14.30 - 16.00 Уъркшоп - основни техники на онлайн маркетинг за библиотеките
16.00 - 16.30 Дискусия и обобщение
14.00 – 16.30 Нови услуги и добри практики по света и у нас, зала Рубин
Модератор: Анна Попова, изпълнително бюро на ББИА
Мариане Линдблад, директор на обществената библиотека в Порнаинен, Финландия
Йоанна Крихана, изпълнителен директор на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR)
Обучителните модули на програмата Beyond Access за библиотечни мениджъри в Нигерия -  план за постигане на целите на устойчивото развитие - Кем Осуигве, Председател на Секцията за публични библиотеки, AfLIA
Зелена академия в читалищната библиотека - Пламен Чингаров, председател на НЧ „Просвета - 1908" - гр. Златоград
Библиотечен портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан - Даниела Недялкова, директор на РБ „Партений Павлович" - гр. Силистра
Нови умения по библиотечен мениджмънт, Проект по Еразъм+ - Албена Ихтиманска, ОБ „П.Хилендарски" - гр.Самоков
16.30 - 17.30 Обобщение от деня - зала Рубин
19.30-22.00  Вечеря

Програма за 11 ноември

Място: Хотел Рамада

  ПЛЕНАРНА СЕСИЯ. зала Рубин
9.00 - 11.00 Библиотеките за устойчиво развитие
Модератори: Елка Златева, експерт ФГББ и Елица Белчева, член на УС на ББИА
Глобално образование в глобални библиотеки  - /Българска платформа за международно развитие/
Услуги за безработни хора в библиотеката - Партньорство на ФГББ с Агенция по заетостта
Административни електронни услуги в библиотеката
Дигитални умения и пазара на труда - /Сътрудничество между регионалните бюра по труда и библиотеките/
11.00 - 11.30 Основни акценти от форума – обобщение
  

Говорители и панелисти

Тук ще откриете кратко представяне на говорителите, които ще вземат участие в Национален форум "Библиотеките днес" 2017 г.

Организатори и партньори

Организатор

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки - България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.

За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на  предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

 

Партньори

  BCause Уеб агенция АБЦ Дизайн и Комуникации ООД
     

Медийни партньори

БНТ Българско национално радио  Инвестор Медия Груп
Детски книги Кафене.бг Cineboom.eu - кино, книги, тв, светски новини Web media Под моста - литература, музика, кино и театър, публицистика

Форумът в медиите

Прессъобщения

Номинациите за първите награди на фондация "Глобални библиотеки - България" продължават до 15 октомври

София, 02 октомври 2017, ФГББ

Медиите за форума

Първи годишни награди на фондация "Глоблни библиотеки - България" интервю Би Ай Телевизия

Фондация "Глобални библиотеки" раздава награди за библиотечно дело
Отличават медиите и институциите с най-голям принос

София, 12 октомври 2017 г., Телевизия Bulgaria On Air

Първи годишни награди на фондация "Глоблни библиотеки - България" интервю Би Ай Телевизия

"Глобални библиотеки" награждават допринеслите за популяризирането на обществените библиотеки

София, 5 октомври 2017 г., Би Ай Телевизия (БИТ)

Мултимедия

Тук ще откриете всички презентации и клипове, представени по време на Национален форум "Библиотеките днес" 2017.

"Глобални библиотеки" награждават допринеслите за популяризирането на обществените библиотеки

                                                                       

 

 


                                                                                                                                                                  
 

 


                                            
                                                    

 

 

Годишни награди на ФГББ

Първи годишни награди на ФГББ за медии, спомоществовател и публична институция

В рамките на ежегодния Национален форум на мрежата от Глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“, на 9 ноември 2017г. в  хотел Рамада, гр. София, ще се връчат Първите годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки - България“.

Те ще се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
  - За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия;
  - За спомоществовател;
  - За публична институция.

Наградите на ФГББ са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията и се връчват на организации, които подпомагат усилията й за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
 
Наградата за медии във всяка от двете подкатегории се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки.
 
Наградата за спомоществовател се връчва  за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията.
 
Наградата за публична институция се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.
 
Лауреатите ще бъдат излъчени от петчленно жури, съставено от представители на Обществения съвет, Настоятелството и Управителния съвет на ФГББ.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.