Тематични срещи и форуми за местно развитие

Форум за местно развитие: "Глобалната библиотека – място за е-услуги"

На 4 и 5 септември 2013 година в КК „Албена” се проведе Форум за местно развитие - „Глобалната библиотека – място за е-услуги”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки България”, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” гр. Шумен и Регионална библиотека „Любен Каравелов” Русе. Срещата се проведе в в КК „Албена”.

прочети още

Форум за местно развитие на тема: „Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, 3-4 септември 2013 г., КК „Албена”

На 3-4 септ. 2013 г. в КК „Албена” се проведе форум за местно развитие на тема: „Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, организиран от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” - Разград.

прочети още

Местна среща „Е-заетост и е-образование в библиотеката” в с. Чавдар, Софийска област

На 8 юли 2013 година в с. Чавдар, област Софийска  се проведе работна среща на тема „Е-заетост и е-образование в библиотеката”. В срещата взеха участие 60 библиотечни специалисти, партньори и гости от София град и Софийска област. 
 

прочети още

Местна среща „Библиотеката – място за достъп до е-образование и е-култура“, организирана от програма "Глоб@лни библиотеки - България", се проведе в Габрово

На 11 юли 2013 г. в Регионален исторически музей – Габрово се състоя местна среща „Библиотеката – място за достъп до е-образование и е-култура“, организирана от програма „Глоб@лни библиотеки - България“ и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово.

прочети още

Форум за местно развитие: “Е-услугите – програма за устойчивост и възможности за партньорство с местната общност“, 30 - 31 май 2013 г., гр. Велико Търново

На 30 и 31 май 2013 г. се реализира  в старата столица  форум за представители на целевите библиотеки от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч.

прочети още

„Информационната грамотност и услугите по е-заетост” - работни срещи на библиотеките от област Велико Търново и регионалните структури на Агенцията по заетостта

На 26 април 2013 г.  в Читалнята на РНБ „П. Р. Славейков” се проведе еднодневна работна среща по темата за предоставяне  на  електронни услуги за заетост –т. нар. „Е-заетост”.

прочети още

Форум за местно развитие "КАЖЕТЕ „ДА“ НА БИБЛИОТЕКИТЕ: ЕФЕКТИВНИ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КАМПАНИИ И ПАРТНЬОРСТВА" в Хисар

              На 20 и 21 юни 2013 година представители на Целеви библиотеки и на партниращи им организации и институции от областите Пловдив и Смолян участваха във Форум за местно развитие. Мястото на срещата, град  Хисар, беше по идея на Колегията от Смолян, а името на Форума  - „Кажете ”ДА” на библиотеките: Ефективни застъпнически кампании и партньорства” – се роди, след „мозъчна атака”, в отдел ”Методичен”!

прочети още

Регионална среща „Иновативни е-услуги в обществените библиотеки” в РБ "Ст. Чилингиров" - Шумен

„Иновативни е-услуги в обществените библиотеки” бе темата на организираната от библиотеката регионална среща на библиотечните институции от област Шумен, целеви по програма „Глобални библиотеки – България”.

прочети още

Форум за местно развитие "Библиотеката в дигиталния свят" 10-11 юни Слънчев бряг

На 10 и 11 юни в комплекс „Родопи – Цвете”, Слънчев бряг се проведе Форум за местно развитие на тема „Библиотеката в дигиталния свят” с участие на представители на местната власт, образователни институции, НПО, други  партньорски организации и библиотекари, от областите Силистра и Пазарджик. Представител на ЗУП във Форума беше г-н Красимир Христов, регионален мениджър за южна България.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Thematic Meetings and Local Development Forums