Тематични срещи и форуми за местно развитие

Габровската библиотека - домакин на регионална тематична среща по Програма "Глоб@лни библиотеки" - България

На 20 и 21 септември 2012 година в хотел „Боженци” – с. Черневци се проведе регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” - Габрово.

прочети още

Тематична среща "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека" за библиотекари от област Силистра

На 27 – 28 септември, 2012 г. в гр. Балчик се проведе работна среща на тема "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека", организирана от РБ „Партений Павлович” – Силистра.

прочети още

„Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив” - регионална тематична среща на целевите библиотеки от област Пловдив по програма „Глоб@лни библиотеки - България”

На 4.09.2012 г. в лекционната зала на Народна библиотека  „Иван Вазов”,  гр. Пловдив, се проведе регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, съвместна инициатива на програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Народна библиотека „Иван Вазов”.

прочети още

Тематична среща за София област на тема: Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства, 11 - 12 юли 2012 г., гр.Копривщица

На 11 и 12 юли 2012 в гр. Копривщица се проведе регионална тематична среща: Програма „Глоб@лни библиотеки - България” - основа за местни партньорства, съвместна инициатива на програма „Глобални библиотеки – България” и Общински културен институт /ОКИ/ „Столична библиотека”, гр.София.

прочети още

„Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот” беше темата на регионалната тематична среща в Шумен

Участниците в срещата
Момент от срещата
Момент от срещата
Момент от срещата

На 28 юни  2012 г. в гр. Шумен се проведе регионална тематична среща -  „Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен.
 

прочети още

Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново

Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново

На 30 май 2012 г. в Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков” в град Велико Търново се проведе регионална тематична среща, организирана съвместно с Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Регионална тематична среща “Библиотеката и нейните партньори” в Кюстендил

Откриване на срещата
Участниците в срещата

На 6 и 7 юни 2012 в гр. Кюстендил се проведе регионална тематична среща „Библиотеката и нейните партньори”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионалната библиотека в гр. Кюстендил. Форумът се проведе в синята зала на НЧ „Братство”.
 

прочети още

Регионална тематична среща “Иновативни услуги в обществените библиотеки от област Враца“

Снимка от срещата
Снимка от срещата

На 3 и 4 април 2012 г. в хотел „Хемус” – гр. Враца се проведе Регионална тематична среща “Иновативни услуги в обществените библиотеки от област Враца“, съвместна инициатива на Регионална библиотека “Христо Ботев“ – Враца и Програма "Глоб@лни библиотеки - България".
 

прочети още

Регионална тематична среща в Ловеч: "Доброволчеството в обществената библиотека – традиция и перспективи"

На 15 и 16 май  2012 в гр. Ловеч се проведе регионална тематична среща „Доброволчеството в обществената библиотека – традиция и перспективи”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионалната библиотека в гр. Ловеч. Форумът се проведе в конферентната зала на дом „Преслав”.
 
прочети още

Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между библиотеките в областите Смолян и Пазарджик/

Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между
Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между
Откриване на срещата
Работа по групи
Работа по групи

На 17 и 18 май 2012 г. в Балнеологичен център „Камена” ЕАД - гр. Велинград се проведе регионална тематична среща  „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките”на целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в област Смолян и област Пазарджик.
 

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Thematic Meetings and Local Development Forums