Вие сте тук

е-КУЛТУРА В БИБЛИОТЕКАТА

Тук са описани идеи за проекти в областта на е-КУЛТУРА, които могат да се реализират в обществените библиотеки с помощта на ИКТ оборудването, предоставено по Програма „Глобални библиотеки – България”. Дадена е и информация за институции и организации, с които библиотеките могат да си партнират при реализацията на проектите.
 
 
Световната култура в твоя град/село
 
Описание: Достъп до световни културни образци чрез интернет източници – свободни и платени. Организиране на общи/споделени прожекции и представяния, които са предшествани и последвани от други събития. Акцент върху културни продукти, които нямат нужда от превод: (1) визуални изкуства / музеи, (2) музика, (3) танц, отчасти (4) театър и други.
Примери: Берлинската филхармония е разработила "Дигитална концертна зала", където – на изключително високо качество – могат да бъдат наблюдавани на живо над 30 концерта всеки сезон, както и достъп до още над 150 концерта на запис. Достъпът е платен. Линк: : http://www.digitalconcerthall.com/.
Други примери:
1. Музей: http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours.aspx
2. Балет: http://video.pbs.org/video/2177584773
За кого: за различни възрастови групи според конкретния културен продукт и техните интереси
Продукти: Цикъл от концерти, цикъл от посещения на виртуални музеи, цикъл от представления и т.н.
Потенциални партньори: Посолства и чуждестранни културни центрове.
 
 
Седмица на европейското/руско/анимационно/ново българско кино
 
Описание: Представяне на познато и ново българско и световно кино, включително късометражни филми, анимация и други малки форми.
Пример: Мосфилм има собствен канал в Youtube, където директно могат да се гледат добре познати и любими на по-старото поколение филми като "Ирония на съдбата", "Москва на вярва на сълзи", "Кавказка пленница" и много други. Линк: http://www.youtube.com/user/mosfilm
Други примери: AG Kurtzfilm е германската организация, която са занимава с промотиране на немското късометражно кино, включително анимация. Всяка година AG Kurtzfilm издава дискове с новото немско анимационно кино, част от които разпространява безвъзмездно. Линк: http://www.ag-kurzfilm.de
За кого: за различни възрастови групи според конкретния културен продукт и техните интереси
Продукти: Цикъл от тематични кино-прожекци и кино лектории като например "Месец на руското кино", "Месец на новия български филм", "Седмица на немската анимация" и т.н.
Партньори: Национален филмов център. БНТ. Посолства и чуждестранни културни центрове.
 
Онлайн карта на местата за култура
 
Описание: Картографиране на пространствата за професионални сценични изкуства с цел ефективно съставяне на програми за мобилност и обмен на сценичната творческа продукция между различни сцени в страната.
За кого: за професионални мениджъри и продуценти в сферата на музиката, театъра и танца; за ръководителите на библиотеки и читалища
Продукти: база данни и онлайн карта на наличните сцени и условията, които предлагат, които ще са достъпни за всички заинтересовани и могат до доведат до реално увеличаване на пътуващите представления (вкл. концерти) до различни точки на страната.
Партньори: Фондация "Арт Офис"
 
Родова памет
 
Описание: Използване на новите технологии за събиране и популяризиране на местното културно наследство тръгвайки от личните, семейните и родовите истории, включително чрез създаване на родословни дървета, събиране и дигитализиране на стари снимки, събиране и дигитализиране на спомени от/за стари хора и т.н. Опитът показва, че подобни инициативи могат да имат огромен мобилизиращ ефект за местната общност.
Пример: Инициативата "Родословно дърво" в село Победа (община Долна Митрополия), където е използван сайта MyHeritage.com, за изработване на атрактивни родословни дървета със снимки и т.н.
Друг пример: Сайта Geni.com, който позволява множество хора едновременно да попълват/изграждат родословното дърво, след като са получили онлайн покана от свой роднина. Това е особено ефективно, когато става дума за родове, чиито представители живеят в различни населени места, а понякога и на различни континенти.
За кого: за младите хора, за краеведи, за всички заинтересовани от личната си история
Продукти: Не просто родословни дървета, но цялостни архиви организирани около родовата история и историята на населеното място. Архив, които могат изцяло или частично да бъдат представени онлайн.
Партньори: Държавна агенция "Архиви", местни и регионални музеи, училища и други.
 
Дигитализация на местното наследство
 
Описание: Събиране, обработване, анализиране и дигитализиране на местно културно наследство, включително стари снимки, стари картички, читалищни архиви, църковни архиви, текстове и сбирки на местни краеведи и т.н., и т.н. И най-важното – предоставяне на широк достъп до това наследство.
Пример: Сайтът "Стара София", който събира и представя не само снимки, но и стари пътеписи, копия от чуждестранни списания, спомени на жители на града, картички и т.н., включително организира викторини ("Кое е това място") и т.н. Линк: http://stara-sofia.com/
Други примери:
Сайтът "Изгубената България", която представя най-богатата колекция от висококачествени стари снимки, надлежно разделени в множество категории, с разнообразни възможности за търсене. Линк: http://www.lostbulgaria.com/
Проектите за дигитализиране на снимки и картички на библиотеките във Варна и Добрич, но също така и на библиотеката в град Мартен (Русенско), които са направили забележителен сайт със стари снимки на старо Русе / Русчук. Линк: www.ruschuk.tk
За кого: за местната общност като цяло, изследователи от други градове
Продукти: живи и активно поддържани сайтове с добре подготвени, добре подбрани и добре представени части от местното наследство, които да са достъпни за всички потребители
Партньори: Сайтът "Изгубената България" и др.
 
 
Живата култура на населеното място – възможности за популяризиране чрез интернет
 
Описание: Използване на новите технологии и достъпа до интернет за представяне по модерен начин на съществуващата жива култура в населеното място, включително фолклорни певчески и танцови групи, самодеен и професионален театър, фестивали и други културни събития, местни занаяти, живо нематериално наследство, младежко творчество и други. Това ще отвори нови възможности за изява на местните творци, но и ще допринесе за позитивния имидж на мястото, както и за повишаването на самочувствието на местните жители
Пример: частично за пример могат да бъдат взети множество сайтове на читалища, които представят своята дейност, включително различните състави, празници и т.н.
За кого: за местните творци, които ще бъдат представени, за онлайн посетители извън населеното място, които ще придобият представа за културния му живот, за културни мениджъри и продуценти, които могат да се свържат с местните творци.
Продукти: модерно направени сайтове за живата култура на населеното място, които съчетават текст, аудио и видео и които са интересни за посетители от всяка точка на планетата
Партньори: местните творци, местните културни институции, общински власти
 
Забележителности и културни маршрути
 
Описание: Събиране, анализиране и дигитализиране на информация за местни природни и културни забележителности и цялостното й представяне в интернет чрез разработени културни карти и туристически маршрути.
Пример: съществуват множество примери за такива инициативи на местно ниво, но не са ми известни примери, в които водеща организация за създаването на сайта (или при разработването на туристическите продукти) да е библиотеката или читалището
За кого: за туристи от други населени места, индиректно - в подкрепа на местния бизнес
Продукти: туристически сайтове с разработени карти и културни маршрути
Партньори: местни съвети по туризма, местни власти, местен туристически бизнес
 
 
Развитие на местните занаяти и възможности за пазарна реализация
 
Описание: Консултации за продажбата на местни творчески продукти чрез интернет магазини в страната и чужбина. Консултациите трябва да бъдат в няколко посоки – от съдействие и коментар по самия продукт (традиционни занаяти, диск с традиционни песни и други) през съдействие по ценообразуването и маркетинга, до консултации по онлайн представянето и техническите въпроси свързани с продажби, работа с онлайн магазини и други.
Пример: Съществуват множество интернет магазини, където се продават традиционни български продукти, като например "Хубавини" (http://www.hubavini.com). Още повече са международните интернет магазини за всякакви продукти като например Ebay.com
За кого: за подкрепа и развитие на местните занаятчии и творци в други сфери.
Продукти: традиционни местни продукти, които се продават чрез и през интернет.
Партньори: местни власти, местни творци, музеи, сдружения на занаятчиите и други
 
Български проекти в Kickstarter.com
 
Контекст: Кикстартър (http://www.kickstarter.com) е онлайн платформа за събиране на финансови средства с цел осъществяване на творчески проекти от най-различни области. Кикстартър е основан на идеята за crowdfunding, тоест набиране на средства от множество индивиди, които обаче не просто даряват средствата, а получават нещо в замяна.
Описание: Предоставяне на консултации за местни предприемачи как да подготвят своите проекти за Кикстартър, включително консултации по начина на представяне, помощ с езика, консултации при определянето на подаръците, които финансиращите получават и други.
Пример: Димитър Апостолов, който живее в Лос Анжелис, решава да помогне на баба си и нейните приятелки в село Паталеница като им осигури възможност да продават плетени чорапи на чужденци. Чрез Kickstarter той осигурява близо 11 000 щатски долара, които остават в местната общност. Линк: http://www.kickstarter.com/projects/1220832022/bloc-socks
Други примери: Българският еквивалент на Кикстартър е платформата Старт Задружно, но тя все още не функционира пълноценно и чрез нея рядко се набират достатъчно средства. Линк: http://start.zadrujno.bg/
За кого: за местни занаятчии, за фолклорни състави, които искат да издадат диск, за проекти за дигитализиране на местно наследство и други
Продукти: Български продукти, които са успешно финансирани през Kickstarter и впоследствие могат да бъдат доразвивани и продавани и през други канали.
Партньори: доброволци на Корпуса на мира, Американско посолство, приятели и роднини живеещи в чужбина.