Вие сте тук

ОИЦ – Габрово и „Глоб@лни библиотеки“ с набелязани общи инициативи за сътрудничество

„Сътрудничество между мрежите и представяне на актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения“ бе темата на семинара, който организира Областният информационен център (ОИЦ) – Габрово съвместно с мрежата на „Глоб@лни библиотеки“ от областта. Събитието се проведе на 21 и 22 февруари в Севлиево и събра на едно място представители на общинските и областна администрации, читалищни деятели и представители на НПО.

Информиране за отворени процедури и възможности за финансиране от страна на ОИЦ – Габрово към мрежата от „Глоб@лни библиотеки“, бе само едно от предложенията, инициирани от участниците, с оглед достигането на актуална информация до малките населени места в областта. Представителите на „Глоб@лни библиотеки“ обещаха и творческа подкрепа чрез съставите на читалищата, към които са изградени библиотеките, за различните бъдещи инициативи на ОИЦ – Габрово. Предложено бе също така част от събитията да се провеждат на място в библиотеките, когато темата е подходяща и актуална за техните потребители. Договорени бяха и още бъдещи инициативи – обучения за електронно кандидатстване с проектни предложения, обществени обсъждания за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, информиране на местните общности за процеса на деинституционализация, представяне на новия програмен период (2014 – 2020 г.)  и новите оперативни програми. Дискусиите за набелязване на мерките за сътрудничество между двете мрежи бяха водени от регионалния мениджър на програма „Глоб@лни библиотеки“Николай Марков и модератора на събитието Милена Драгова с активното участие на екипа на ОИЦ – Габрово и представителите на библиотеките.

В рамките на събитието бяха споделени актуални възможности за финансиране, представени от Александър Куманов – експерт с дългогодишен опит в работата и финансирането на неправителствения сектор, и част от групата „42 тренинг“. Участниците бяха запознати и с основните стъпки и специфични моменти при изготвянето на проектни предложения и упражниха опита си в тази насока в работа по групи, подпомогнати от началника на отдел „Проекти и икономическо развитие“ в Община Габрово Деница Ноева.