Вие сте тук

Тематична среща "Е – образование" - област Бургас

На 13 и 14 май 2013 г. в Слънчев бряг се проведе местна среща  посветена на Е-образованието, с участието на библиотекари и техни партньори от Бургаска област. В рамките на два дни близо 60 участници- библиотекари, секретари, председатели на читалищни настоятелства, представители на общинските администрации споделиха своите добри практики, обсъждаха и дискутираха проблемни ситуации, свързани с една от най-атрактивните и важни функции на обществените библиотеки – да образоват своите потребители. Десет презентации разкриха опита на библиотеки с различен обхват – от Регионална библиотека до читалищни библиотеки в малки населени места.
Тематичната среща започна със запознаване на резултатите от представително изследване , поръчано от програма „Глобални библиотеки България” през 2012 г. за потребителските търсения и нагласи в нашите библиотеки, презентирано от Василка Шишкова от ЗУП.
Първи споделиха своя добър опит колегите от НЧ”Васил Левски” в Айтос. Цикъл от електронни уроци по родолюбие , придружени с мултимедийно илюстриране на забележителни събития и личности от българската история впечатлиха аудиторията със своята мащабност и нетрадиционн представяне. Кулминация в този цикъл е проведената среща на учениците с колектива на bg сайта „История на България”.
Добри практики с първокласниците и създаването на електронни буквари с малките читатели бе акцент в презентацията на Тони Кунева- гл.библиотекар н НЧ”Димитър Поланов” в Карнобат.
Като изключително актуална, много полезна и атрактивна,  аудиторията определи презентацията на Станислава Михайлова и Иво Иванов от Регионална библиотека: „БЕЗопасности и интернет”.Представени бяха конкретни познания за справяне с възникнали проблемни ситуации, както и създаване култура на сърфиране и търсене в Глобалното пространство.
Един от най-впечатляващия опит за работа с деца бе представен от Валентина Райкова- библиотекар в Детски отдел на НЧ”Отец Паисий” в Созопол. Иновативно запознаване на автори от световната фантастика, илюстрирано с клипове и части от филмови екранизации, развлекателни и провокативни уроци от българската литературна класика, драматизации, конкурси, състезания – всичко това респектира аудиторията с професионализъм, ерудираност, фантазия и много любов към децата. Споделеният опит предизвика аплодисментите на колегията.
Извън обявената програма бяха представени иновативни игри за деца и родители, методът Монтесори от Радостина Василева, библиотекар в Регионална библиотека.Това е част от нейна научна разработка към един от бургаските университети.
Денят завърши с практически упражнения за разработване на урок в библиотеката, начен към различни категории потребители. Един натоварен, но пълноценен ден завърши с отдих и разходка из най-големия туристически комплекс в България.
Вторият ден от нашата среща продължи с добрите практики на бургаските целеви библиотеки. Бяха представени резултатите от изключително интересна анкета с читателите, проведена от колегите в НЧ”Пробуда” в град Средец. Тя тясно кореспондира с ефекта от реализацията на програма „Глобални библиотеки”.
  Как техниката и умението да я използваме в нашето ежедневие, за да подобрим качеството на своя живот бе акцент в предсавяне опита на библиотеката при НЧ”Съзнание2009” в с. Русокастро.
Превръщането на библиотеката в обществено-информационен център, привличането на нови партньори и съмишленици бе смисълът в представяне добрите практики на библиотеката в град Царево.Днес, четири години след реализиране на програма „Глобални библиотеки” тя е удвоила своите потребители, а през туристическите сезони е предпочитано място за гостите на града.
”Знаете ли как?”- така бе нарекла своята презентация библиотекарката в библиотеката при читалището в Крайморие, доскоро малко село, а днес един от перспективните квартали на Бургас.Надграждане на уменията на учениците сами да правят презентации, да подготвят своите уроци, да общуват безопасно в социалните мрежи – това са част от основните дейности , с които Мария Петрова променя визията на своята библиотека.
Финал на местната среща поставиха Наталия Коцева- регионален координатор и Василка Шишкова от ЗУП. Всички присъстващи изразиха своето удовлетворение от цялостната организация и подбор на теми за споделяне  , от прекрасните условия в хотел „Перла”, от възможността да общуват помежду си, от създадените приятелства.