Вие сте тук

Местна среща в Търговище на тема: „Партньорството – фактор за развитие на обществената библиотека”

        На 21.05.13г. в комплекс „Белият Кон” край Търговище, се проведе обастна среща на тема: „Партньорството – фактор за развитие на обществената библиотека”, съвместна инициатива на Програма Глоб@лни библиотеки – България” и Регионална библиотека „Петър Стъпов” град Търговище.
            В срещата взеха участие 60 представители на целеви библиотеки, местна власт, нестопански организации, партньори.
            Регионалния координатор за област Търговище – г-жа Росица Куцарова поздрави всички участници в срещата, сподели очакваните резултати от нея и ги запозна със своята презентация, която разкрива „Що е то партьорство” , стъпките за създаването му и негово поддържане.
В началото на срещата Милена Иванова, от Регионална библиотека Търговище представи презентация за „Информационните технологии – обединител за партньорства с институции”. Участниците се запознаха с новата среда и новите изисквания към библиотеките, как се създават библиотечни парньори, кои са потенциалните парньори на библиотеката, а Невена Маджарова, председател на НСО,  разкри модела за неговата устойчивост (презентация).
Като представител на българската библиотечно-информационна асоциация, Пламена Златкова разговаря с участниците в срещата за партньорството и подкрепата, която може да окаже тази неправителствена организация на обществените библиотеки.
          С презентации взеха участие и нашите партньори от Областен информационен център Търговище и местните медии. Библиотечни специалисти ни запознаха с връзката между „Библиотеката и училището – заедно можем повече” както и партньорството на библиотеки с общинския съвет, ВУЗ-овете, бюрото по труда.
         Работата по групи, позволи на всички да споделят своите идеи за разработване на конкретна програма за партньорство. Учасниците бяха разделени на четири групи:
- 1 група – партньорство с училища – модератор Валя Радева
- 2 група – партньорство с НПО /доброволци/ - модератор Невяна Маджарова
- 3 група – партньорство с културни институти /читалища, библиотеки/ – модератор  Богомила Атанасова
- 4 група – партньорство с местна власт,РЗИ, БТ… - модератор Милчо Тонев
    Идейните предложения бяха споделени, дискутирани и допълвани, което допринесе за зараждането на нови проекти.
           В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка, която показва удовлетвореността и ефективността на това събитие. 98% от участниците са напълно удовлетворени от темата на срещата и са напълно съгласни, че тя би била от полза за по нататъшната им работа. Представените презентации, планираното времетраене и организацията на срещата са оценени високо. Едни от най-полезните неща, които присъстващите посочиха за полезни са: моделите за партньорство, добрите идеи и практики за създаване и съхранение на партньоството, не на последно място – ефективността от срещите с различни партньори. Oсновна препоръка е те да се правят по-често.
            Тези работни форуми са в интерес както на библиотеките, така и на техните ползватели и партньори, те са полезни и резултатни за всички потребители на библиотечни услуги.

Коментари

полезна инициатива

актуална тема