Вие сте тук

Местна среща в гр.Ихтиман на тема "Е-здраве и е-култура в библиотеката"

На 5 юни 2013 г. в гр. Ихтиман, област Софийска  се проведе работна среща на тема „Е- здраве и е- култура в библиотеката”. В срещата взеха участие 55 библиотечни специалисти, партньори и гости от областите Софийска и София град.

Срещата бе открита от г-жа Галина Томова, регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” за Софийска област.  В своето слово към участниците в срещата тя говори за значението на  Е-услуги, които предлагат модерните библиотеки за да удовлетворяват информационните потребности на местните общности в различни тематични направления, като  използват онлайн базирани ресурси. Подчерта, че  използвайки активно ИКТ оборудването предоставено по Програма „Глобални библиотеки – България”, библиотекарите могат да предоставят новите услуги: Е-здраве, при която библиотеките предоставят надеждна и точна информация по здравни теми и  Е-култура - услуга, насочена към предоставяне на културни продукти, организиране на културни събития и инициативи за местните общности. 

Г-жа Томова представи официалните гости на срещата: Г-н Георги Илиев – заместник-кмет на община Ихтиман, г-н Владимир Вандов – секретар на НЧ „Слънце – 1879”, г-жа Надежда Григорова – експерт в РЗИ - София област, г-н Спартак Сотиров – главен експерт „Малцинства” и „Здравен медиатор” в община Ихтиман, г-жа Юлия Бонева – специалист „Информация” в община Ихтиман и г-жа Зорница Добрева – уредник в Общински исторически музей.

От името на домакините на срещата г-н Георги Илиев – заместник-кмет в община Ихтиман приветства участниците  и  изрази подкрепата на местната власт за работата на читалищата и библиотеките в общината. Пожела активна и ползотворна работа на самия форум.

В първата сесия на срещата бяха представени 3 презентации в областта е- здраве.

Г-жа Емилия Атанасова, главен библиотекар в НЧ „Слънце – 1879” гр. Ихтиман представи одобрения по ГСФИП на Програма „Глобални библиотеки – България” проект: „Библиотеките в община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация”, който стартира на 5 юни 2013 г. Тя говори за целите на ГСФИП, на настоящия проект, и запозна присъстващите с планираните дейностите и очакваните резултати.

Г-жа Юлия Заркова, библиотекар в НЧ „Гео Милев 1954” - гр. Момин проход представи „Ползите от е – здраве в малките населени места”. Презентацията беше посрещната с изключителен интерес и предизвика множество въпроси за услугите, които се предлагат съвместно със санаториума в гр. Момин проход.

Г-жа Надежда Григорова, експерт в Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” – РЗИ София област запозна библиотекарите с „Надеждна и точна информация по здравни теми, използвайки активно ИКТ оборудването в библиотеките”. Тази презентация може да служи като справочник за библиотекарите при предоставянето на услугата е – здраве. 

Дискусията по темите за е – здраве и е- култура в библиотеката стимулира колегите за споделяне на успешни практики от ежедневната им работа при предоставянето на тези услуги. Тази дискусия даде добър старт на  втората сесия с модератор Марияна Галчева.

Бяха представени две презентации в областта на е – култура :

„Е-културата: Иновативни услуги в работата на ОБ гр. Самоков” беше представена от Наталия Радева, библиотекар в ОБ „Паисий Хилендарски” гр. Самоков, която сподели натрупания полезен опит от реализирани инициативи в областта на е- култура.

„Нашето вчера, днес и утре във виртуалния свят чрез Програма „Глоб@лни библиотеки”  е презентация за идеите, които предстои да бъдат реализирани от Миглена Мишева и нейния екип от НЧ „Заря 1902”  в полза на местната общност в с. Вакарел.

В последната, трета сесия на срещата, участниците бяха организирани  в работни ателиета, разделени на 4 групи. Две от групите  разработиха идеи за нови услуги в областта на е-здраве, като в едната група участваше здравния медиатор в община Ихтиман, а в другата - експертът от РЗИ София област.  Другите две групи  разработиха идеи за нови услуги в областта  на  е- култура, като в тези групи участваха експертът „Информация” от община Ихтиман и уредника в Общинския исторически музей - Ихтиман.

В края на срещата всички участници попълниха формуляр за обратна връзка. Анализа на обратните връзки показа, че срещата е полезна, а темите са актуални и приложими във всекидневната работа на библиотекарите. В част от обратните връзки колегите споделят мнение, че този тип срещи са изключително важни за тях и много ползотворни. Основна препоръка е да се правят по-често. Обмяната на опит, работата в групи и присъствието на партньор са сред трите най-полезни неща, свързани със срещата.

Очакванията на всички участници в срещата са за продължаване на програмата и през следващите години.

След приключването на срещата участниците имаха възможност да посетят библиотеката при НЧ „Слънце – 1879” - гр. Ихтиман, където обмениха идеи и практически опит в организацията и управлението на библиотеката.