Вие сте тук

Местна среща на тема „Библиотеката - място за достъп до знание и култура”

На 12 юни 2013 г. Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич с подкрепата на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” организира  местна среща на тема „Библиотеката - място за достъп до знание и култура”, която се проведе в Парк Хотел „Изида” гр. Добрич. Срещата бе посветена на 125-годишнината от рождението на бележитата поетеса Дора Габе. Във форума се включиха 60 библиотекари от област Добрич, представители на местната власт, партньори на библиотеката – учебни заведения,  културни институти, НПО и сдружения, журналисти.

Директорът на регионалната библиотека Пенка Христова, регионален координатор
на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за Добричка област, поздрави участниците в местната среща, изрази своето задоволство от желанието на много колеги от областта да се включат в работната среща и пожела ползотворна работа на всички. Местната среща откри зам.-кметът  „Хуманитарни дейности” Камелия Койчева, която сподели удовлетворението на общината от активната дейност на регионалната библиотека в област Добрич в подкрепа на приобщаването на местната общност към глобалното общество. Тя подчерта особения принос на Програма „Глобални библиотеки” за модернизацията на библиотеките в Добричка област, за утвърждаването им като общодостъпни съвременни центрове за информация и изрази увереността си, че библиотеките ще продължат да се утвърждават като притегателни центрове за потребители от всички възрасти и разнообразни интереси. В библиотечния форум се включиха представители на най-активните партньори на регионалната библиотека в осъществяване на целите си за предоставяне на разнообразни е-услуги за населението. Много журналисти, с които библиотеката има отлични взаимоотношения, присъстваха, за да отразят събитието.

Темата на местната среща „Библиотеката - място за достъп до знание и култура” имаше за цел да насочи вниманието на библиотечните специалисти и техните партньори към преодоляването на проблема с ограничения достъп на гражданите до разнообразно културно съдържание, отварянето на местната култура към света, търсене на нови форми на културно предлагане, въвеждане на модерни иновативни услуги за е-култура в библиотеките, като използват новите възможности на технологиите, ориентирани към потребностите на различните групи потребители и общности.

Първата сесия започна с презентацията на Галя Маринова, гл. библиотекар ББИО на Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич,  на тема „Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич – място за достъп до e-знание и e-култура с помощта на новите технологии”.  Презентацията постави акцент върху предизвикателствата на електронната революция пред библиотеките –  в търсене на знание, информация и творчески опит; мястото и ролята на обществените библиотеки като ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската стратегия за развитие – Европа 2020 г. в сферата на заетостта, иновациите,  образованието и социалната интеграция. Презентацията представи възможностите на регионалната библиотека да предоставя свободен достъп до цифрова информация и ресурси; да  разширява предлагането и да включва достъп до информационни и  комуникационни технологии като компютри и интернет; да предлага консултации от  обучени библиотекари и осигурява пространство за обществени мероприятия;  както и проекциите на дейността с използване на новите технологии.

„Живата култура на населеното място - възможности за популяризиране чрез интернет” бе темата на презентацията на Иванка Томова, гл.библиотекар при библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски – 1870” - гр. Балчик. Колегата сподели с участниците всички начини за популяризиране чрез интернет на богатата и разнообразна жива култура – фестивали, празници на изкуствата, пленери и др. на град Балчик и околните селища, както и мястото на библиотеката в този процес, неговото утвърждаване и развитие.

Регионалната местна среща в Добрич се провежда в годината, когато отбелязваме с множество прояви 125-годишнината от рождението на бележитата българска поетеса, добруджанката Дора Габе. Форумът включваше презентация на тема „Библиотечна колекция В света на Дора Габе в Europeana”, представена от Донка Василева, библиотекар в сектор Краезнание на Регионална библиотека „Дора Габе”. Освен за работата на екипа по процеса на дигитализация на библиотечните документи от фонда на Краезнание, включени в Европейската дигитална библиотека Europeana, Донка Василева направи и интересна ретроспективна разходка из жизнения и творческия път на Дора Габе, с по-малко известни факти, около обаятелната поетеса, която предизвика любопитството на присъстващите.

Истинска изненада на срещата бе представянето на документалния филм за Дора Габе, с нейно участие, с режисьор  Весела Зарева, 1976 г. Пред операторската камера Дора Габе разказва за своя живот, за семейството, за близките, за приятелствата, за майка си и най-вече за родна Добруджа. Филмът остави незабравим спомен в участниците, което те отбелязаха в обратната връзка в края на срещата.

Втората сесия на срещата започна с презентацията на Живка Карагюлиева, гл. библиотекар от библиотеката при НЧ „Съгласие – 1890” гр. Каварна на тема „Модерната библиотека на град Каварна - нови възможности чрез нови технологии”. Карагюлиева направи своеобразен портрет на съвременната читалищна библиотека, възможностите за предоставяне на е-услуги с помощта на ИКТ, стремежът на библиотекарите да търсят нови хоризонти за развитие на нещо ново в полза на обществото посредством информационните технологии. Презентацията представи новите възможности за местния бизнес за презентиране на дейността му, чрез новите технологии. Място в презентацията намери и благодарността на библиотечните специалисти към Програма “Глоб@лни библиотеки -България”,  чрез която библиотекарите от Каварненска община са преминали обучения в общо 5 направления.

По темата за „Развитие на местните занаяти и възможности за пазарна реализация” говори Елена Енчева, гл. библиотекар при НЧ „Димитър Дончев Доктора – 1893” гр. Тервел. Тя представи традиционните местни занаяти, както и младежкото Ателие по приложни изкуства , нетрадиционна и полезна форма за запознаване на подрастващите със съвременните и традиционни занаяти. Елена Енчева сподели за шанса, който им е предоставила Програма “Глоб@лни библиотеки- България” за предлагане на иновативни за библиотеката и общността е-услуги, възможност за представяне и популяризиране, съхраняване и продължаване на традициите в община Тервел. Колегата завърши презентацията си с думите „В добруджанската традиция е вплетено духовното богатство на предците ни. Наша е задачата да го възкресим, запазим и предадем на идващите след нас, защото само този, който помни миналото си, има бъдеще”.

За впечатленията си от няколко библиотеки в Лондон разказа Галина Димитрова, библиотекар в Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич, която бе на посещение във Великобритания по покана на г-жа Соня Рув, съпругата на именития български интелектуалец  Петър Увалиев. През 2011 г. библиотеката издаде книгата на Галина Димитрова „Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев”. Колегата запозна участниците с начина на работа, услугите, които предлагат на читателите, формите за усвояване на библиотечните пространства и много интересни моменти от дейността на посетените британски библиотеки. За участниците във форума всеки досег с чуждия опит е полезен и необходимо условие за успешна дейност.

Дневният ред включваше и организирането на работни ателиета, в които участниците споделяха своите идеи за въвеждане на нови услуги в сферата на е-културата в своите библиотеки. Дискутираните теми провокираха идеи за конкретни е-услуги, приложими към настоящите условия и съобразени с потребностите на хората в общността.  Всяка работна група представи пред аудиторията своите предложения за услуги и сподели аргументите си за необходимостта от въвеждането им.

Срещата събра съмишленици, хора със сходни проблеми и цели, обединени от една основна потребност – да бъдат необходим посредник между потребителите и огромното море от информация. Участниците се обединиха около следните предложения за услуги за е-култура: Представяне на местната култура, творчество и занаяти чрез сайтовете на общините, читалищата, библиотеките; изграждане на сайтове, където няма; изграждане на  фейсбук страници; осъществяване на интернет изложби- базар; възможност за продажба на приложните изделия в множеството интернет магазини за традиционни български продукти; дигитализация на краеведски документи и предоставяне на онлайн-достъп до тях; интегриране на уебсайтове на няколко културни института; дигитална филмотека; видеоекрани, представящи дейността на културните институти в града; туристически маршрути на културно-исторически паметници и забележителности като Парк „Двореца” - Балчик, Чиракмана - Каварна, къща-музей Йордан Йовков – с. Красен, сбирка Дора Габе – с. Дъбовик, Големият остров – най-древното населено място – Дуранкулак.

В края на местната среща г-жа Пенка Христова обобщи полезността от поредната среща, инициирана от Програма „Глобални библиотеки - България”. Тя акцентира върху големия принос на Програмата за превръщането на библиотеките в модерни информационни центрове, където успешно книгите и съвременните информационни технологии си кореспондират в полза на потребителите и изрази мнение, че електронните услуги в библиотеките са изключително важни и тяхното развитие трябва да се ускори и развива.
 
Всички присъстващи попълниха формуляр за обратна връзка, които можем да обобщим като изведем следните мнения: тематичната среща е полезна и успешна, темите в нея са актуални, презентациите са предизвикали интереса на присъстващите, особено впечатлени са участниците от уникалните кадри с голямата българска поетеса Дора Габе, подобни срещи са необходими и изключително важни за развитието на дейностите на библиотеките, полезни и за самите библиотекари.
 
Всички оценяват  съществената роля на Програма „Глобални библиотеки - България” за развитието на библиотеките в областта в полза на местната общност и изказват своята голяма благодарност.