Вие сте тук

„Информационната грамотност и услугите по е-заетост” - работни срещи на библиотеките от област Велико Търново и регионалните структури на Агенцията по заетостта

На 26 април 2013 г.  в Читалнята на РНБ „П. Р. Славейков” се проведе еднодневна работна среща по темата за предоставяне  на  електронни услуги за заетост –т. нар. „Е-заетост”. Срещата се осъществи със съдействието на Областна администрация  – Велико  Търново и  в партньорство с регионалните структури  на Агенцията по заетостта - Дирекциите „Бюро по труда” във Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.
На срещата присъстваха библиотечни специалисти от общините В.Търново, Горна Оряховица, Павликени, Елена, Стражица, Златарица, Сухиндол и Лясковец  или общо 35 представители от целевите библиотеки в цитираните общини.  
Срещата бе открита от г-н  Иван Александров-директор на Регионална библиотека-Велико Търново и координатор по Програма „Глобални библиотеки–България” за област Велико Търново
На настоящата работна среща библиотечните специалисти имаха възможност да се запознаят с държавната политика и какви мерки могат да се приложат за предотвратяване на безработицата, за програми и проекти, които се финансират от държавния бюджет и чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” за популяризирането на които библиотеките могат да бъдат ключов партньор.  Презентации изнесоха Катя Антонова-ДБТ-Велико Търново,  Нели Николова-ДБТ-Горна Оряховица и Маргарита Геба-ДБТ-Павликени.
Освен представяне на  актуалните мерки, програми и проекти по е-заетост от представителите на Дирекциите „Бюро по труда”, се включиха и представители на Областната администрация - Цанко Илиев-секретар на комисията за работа с малкия и средния бизнес, Венцислав Узунов-съветник по въпросите за трудовата заетост към КНСБ.
Доц.  д-р Милен Михов, помощник-ректор на ВТУ „Св .Св. Кирил и Методий” представи програмите за кариерно развитие   на студентите и как библиотеките могат да  бъдат в помощ на университетската администрация при разпространението на  информацията.
 По време на срещата бе представена  от  Калина Иванова – зам. директор на РНБ „П. Р. Славейков”-В. Търново  Концепцията  за разработване и прилагане на иновативни електронни услуги в сферата на заетостта, която бе изготвена от консултанти към Програмата в областта  на заетостта, здравето и културата. В презентацията бе включена и информация за чуждия и българския опит   досега, както и за реализираните дейности в  библиотеката – домакин по темата.
В програмата на работната среща  се презентираха и  алтернативните възможности за е-заетост, както и какви са пътищата за намиране на трудова заетост. Темата бе представена от Виолета  Белчева-управител на  трудова борса „Перфекта”-Велико  Търново, която по-късно в следобедния панел участва активно в интерактивния модул и работата по групи, а също и организира за участниците  симулативен  тренинг  за надомна  работа.
Не на последно място в дневния ред на работната среща  бе споделен и опита на целевите библиотеки, които са осъществили партньорство с регионалните структури по заетостта и са стартирали процесите по предоставяне на електронни услуги за трудова заетост, а именно Петя Керемедчиева от  Общинска библиотека-гр. Горна Оряховица, Татяна Бонева от  Градска библиотека –гр. Елена  и Милена Маринова от библиотеката при читалище „Напредък” – гр. Лясковец. Заедно с представителите от  „Бюрата по труда”  колегите дискутираха въпросите, които ги вълнуваха и  уточниха  възникналите неясноти и проблеми при предоставянето на  информацията по е-заетост.
 
Втора работна среща за услугите по Е-заетост бе проведена в учебния център  на библиотеката при НЧ „Отец Паисий”-гр. Полски Тръмбеш на 03.07.2013г.
Срещата бе организирана  със съдействието на Община – Полски Тръмбеш и регионалните структури по заетостта – Дирекцията „Бюро по труда” - гр. Свищов и филиалът в гр. Полски Тръмбеш и участваха библиотечните специалисти от общините Полски Тръмбеш и Свищов, общо 35 участника.
Като структура програмата  на работната среща бе подобна на  тази, провела се през м. април във Велико Търново.
Г-жа Таня Гуцева, директор на ДБТ-Свищов в подробна презентация представи актуалните мерки, програми и проекти, които се финансират от Държавния бюджет и по които може да  кандидатстват  и читалищата като бенефициенти, както  и да наемат  на работа безработни лица.
Доц. д-р Николай  Нинов - директор на центъра за кариерно развитие към Стопанска академия  „Д. А. Ценов” - гр. Свищов представи възможностите за трудова заетост чрез Центъра, а Милена Савова-главен експерт в ДБТ „Свищов”  ни запозна много подробно  с информационните услуги за свободни работни места в чужбина, предоставяни от портал EURES.
Отново  интерактивният модул завърши  със  симулативен тренинг за надомна работа  с модератор Виолета Белчева-управител на трудова борса „Перфекта” в който колегите вложиха своята креативност и създадоха красиви бижута от мъниста.
Споделянето на опита на някои колеги, които вече работят активно с Дирекциите „Бюро по труда” въодушеви и останалите колеги да се включат активно в предоставянето на електронни услуги за целевата група от безработни и по този начин    пълноценно да използват повереното им техническо оборудване и да бъдат активни партньори на другите държавни институции в  осигуряването на информираност на гражданското общество.