Вие сте тук

Форум за местно развитие: “Е-услугите – програма за устойчивост и възможности за партньорство с местната общност“, 30 - 31 май 2013 г., гр. Велико Търново

На 30 и 31 май 2013 г. се реализира  в старата столица  форум за представители на целевите библиотеки от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Дискутирани бяха темите  под формата на интерактивна работа за видовете електронни услуги, които библиотеките могат да предоставят на местните общности в сътрудничество с местната власт и други институции-партньори. На форума се предостави и възможността на библиотечната колегия да сподели своя досегашен опит в успешни практики в предлаганите е-услуги. Домакинът  беше Регионална библиотека „Петко Р.Славейков”–Велико Търново.

В двудневния форум присъстваха общо 106  лица, от които библиотечни специалисти от целевите библиотеки от трите области, представители на местните власти, областните информационни центрове, неправителствени организации други местни партньори на библиотеките в предоставяне на информация и осъществяване на дейности, свързани с развитието на гражданското общество.

Форумът бе открит от г-н Игор Чипев - началник отдел „Литературно наследство” при Министерство на културата и г-н Ганчо Карабаджаков - зам. кмет „Култура, образование и социални дейности” на Община Велико  Търново, който използва възможността да представи  Програмата на общината за кандидатурата на Велико Търново за културна столица на Европа през 2019 г.  Г-н Карабаджаков с удоволствие прие връчената му значка „Посланик на библиотеката” и потвърди, че както досега, така и занапред ще подкрепя и съдейства на Великотърновската регионална библиотека и библиотечната дейност в областта.

Модератори на работните сесии бяха координаторите на областите и едновременно и директори на регионалните библиотеки г-н Иван Александров, г-жа  Мариана Иванова и г-жа Савина Цонева.

По време на първата сесия с  модератор  г-н Иван Александров бе представена позицията на  ЗУП на Програма „Глобални библиотеки-България” от Десислава Маринова  с презентацията „Библиотеката-център на активната местна общност”. 

С положителният опит на Община Велико Търново в предоставянето на е-услуги на гражданите ни запозна Цветан Енев - старши  експерт от отдел „Местни данъци и такси”.
 
Ивайло Карабойков от Областна администрация –  Габрово представи видовете електронни услуги, предоставяни  в област Габрово.

През втората работна сесия  с модератор г-жа Мариана Иванова бяха представени положителният опит на целеви библиотеки от област  В.Търново и Ловеч.

Кметът на с. Царевец , общ. Свищов  и председател  на НЧ „Светлина-1917”- г-н Генчо Генчев представи положителни практики чрез участие  с проекти по Програмите „Нов избор” и „Близост до хората” по ОП „ Развитие на човешките ресурси” и възможностите за привличане на нови  потребители на е-услуги чрез читалищната библиотека.

Нора Петкова, библиотекар към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" представи сайта "Ловеч и Ловчанско днес", Антон Гаврилов от библиотеката при НЧ "Съгласие 1869" - гр. Тетевен сподели идеята за дигитализиране на ценното издание "Тетевенският говор". С презентация, посветена на " Млади библиотекари – новата вълна на „Глобални библиотеки България“, се представиха колегите от с. Торос и гр. Априлци.

С работата по темата в област Габрово се запознахме чрез презентацията „Е-услугите на РБ „Априлов-Палаузов” - Габрово-нови възможности за местната общност” на Ивелина Пенчева - системен администратор на  библиотеката.

 Вторият работен ден с модератор г-жа Савина Цонева стартира с приветствие на участниците във форума от г-жа Нанси Болт-изпълнителен директор за проект ABLE  в САЩ.

Тя сподели за опита и познанията за българските библиотеки, които е придобила  от съвместната дейност с нас през  периода от близо 20 години и за въодушевлението си от ентусиазма и желанието на българските библиотекари да работят за модернизирането и активизирането  на българските библиотеки и за внедряването в работата им на всяка иновативна услуга с която са се запознали.  На г-жа Болт също и бе връчена значката „Посланик на библиотеките”,  която тя прие с голяма радост. 

Пълноценно партньорство беше споделено и от информационните центрове на Велико Търново и Габрово. За образователните програми и кариерното развитие на Военната академия „Васил Левски” говори майор  Иванка  Георгиева, завеждащ връзки с обществеността. В дискусията се включиха с проблеми и добри практики, както представителите на целевите библиотеки, така и представители на местната власт от Троян и Тетевен.

Интерактивният модул „Работа по групи по изготвяне на идейни предложения” за предоставяне на е-услуги по заетост, здраве и култура бе организиран много успешно от модераторите Милена Драгова и Андрей Костадинов.

По време на работата по групи библиотечната колегия бе много креативна и при представяне на резултатите от работата си колегите „откраднаха” много нови идеи и предложения, които по-късно  планират да приложат  на своето работно място.
На финала на  форума за местно развитие  останаха впечатленията за една много успешна и пълноценна работна среща и за едно ползотворно партньорство между колегите от трите области.