Вие сте тук

Местна среща „Библиотеката – място за достъп до е-образование и е-култура“, организирана от програма "Глоб@лни библиотеки - България", се проведе в Габрово

На 11 юли 2013 г. в Регионален исторически музей – Габрово се състоя местна среща „Библиотеката – място за достъп до е-образование и е-култура“, организирана от програма „Глоб@лни библиотеки - България“ и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово.
Целта на срещата беше да бъде споделен опит и обсъдени идеи за въвеждане на нови електронни услуги в областта на е-знанието и е-културата. Приветствие към участниците в срещата  от името на Таня Христова, кмет на Община Габрово, поднесе Елена Христова, старши експерт в отдел „Култура и туризъм“.
В срещата участваха представители на целевите библиотеки по програма „Глоб@лни библиотеки – България“ в област Габрово, партньори и представители на местните власти.
През първите две сесии бяха представени презентации за електронни услуги и обучения в РБ „Априлов – Палаузов“ и целевите библиотеки в Яворец, Трявна, Душево, Градница и  Ряховците, а третата сесия беше посветена на работни ателиета (работа по групи) за генериране на иновативни идеи в областта на културата.

Електронни услуги и достъп до краеведски ресурси в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“-  Соня Стоянова, Румяна Карамфилова, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово

Живата култура на населеното място - възможности за популяризиране чрез интернет -Пламен Христов, НЧ „Васил Левски – 1922“, с. Яворец

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово – обучителен център за информационна грамотност -Ивелина Пенчева, Росен Гуглин - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово

Е- услуги без възраст и граници- Стефка Тодорова, Градска библиотека при НЧ„П.Р. Славейков“ – Трявна
 
Втора сесия
Модератор: Маргарита Банчева
Библиотеката - място за съхранение и представяне на местното културно наследство -Цветозара Стоянова, НЧ „Паисий Хилендарски – 1908“, с.Градница

Е-услугите в НЧ „Пробуда – 1907“ – с. Ряховците - Петя Дочева

Библиотеката – място за учене и забавление - Мартина Бонева, НЧ „Сполука – 1920“, с. Душево

Участниците в срещата бяха разделени на четири групи по случаен признак.Първата група с модератор Анелия Мутафчиева разработи идея за „Регионално местно онлайн литературно творчество“ (самостоятелен сайт или подраздел на вече съществуващ); втората с модератор Румяна Карамфилова - „Арт каталог/Онлайн магазин за местни занаяти, местна култура и бит/“; третата – с помощта на Маргарита Банчева -„Интернет сайт за местна култура и бит“; четвъртата – услуга за изработване на родословно дърво (модератор Савина Цонева).
По време на срещата директорът на библиотеката Савина Цонева представи и посланиците на библиотека „Априлов – Палаузов“, част от националното движение за подкрепа на библиотеките, между които са Таня Христова (кмет на община Габрово), народните представители Томислав Дончев и Цветомир Михов; Николай Сираков (председател на ОбС-Габрово), Маринела Събева (управител на ОИЦ – Габрово), общинските съветници Снежана Сидерова и Митко Даскалов (Комисия за библиотечно – информационно обслужване на гражданите), Яна Максимова (управител на издателство „Екс—Прес“), Мариана Проданова (Сдружение за култура „Фабриката“, писателят Калин Илиев и др. известни габровци, подкрепящи РБ „Априлов – Палаузов“.