Вие сте тук

„Е-училище Родолюбие” в село Черногорово

Библиотеката при читалище „Христо Ботев – 1928” с. Черногорово, област  Пазарджик, от началото на м. август започна работа по проект от Грантова схема за финансиране на иновативни проекти /ГСФИП/ - 2013 г. на Програма "Глоб@лни библиотеки – България".
Проектът „Е – училище Родолюбие” предвижда със средствата на новите технологии деца на възраст до 14 години да добият нови умения за работа с компютърната техника - да проучват, дигитализират и популяризират нематериалното културно наследство на село Черногорово, както и неговите традиции и обичаи.
Библиотеката е отворила врати за една прекрасна лятна ваканция на децата - да работят, да се учат, да се забавляват с компютъра, да открият нови приятели и да творят.