Вие сте тук

Форум за местно развитие: "Глобалната библиотека – място за е-услуги"

Форум за местно развитие: "Глобалната библиотека – място за е-услуги"

На 4 и 5 септември 2013 година в КК „Албена” се проведе Форум за местно развитие - „Глобалната библиотека – място за е-услуги”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки България”, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” гр. Шумен и Регионална библиотека „Любен Каравелов” Русе. Срещата се проведе в в КК „Албена”.
На срещата присъстваха библиотекари, секретари, представител на общински администрациии, партньори. Гости на срещата бяха:  ; Албена Сланева - Гл. експерт и Стилиян Стоянов - ст. Експерт от отдел "Култура, маркетинг и реклама"; Венета Господинова – Директор КСУДС – Шумен и Диана Нинчева – Ръководител сектор „Работа в общността" – КСУДС – Шумен;  Васка Василева – упревител СТМ – Шумен; представители на СНЦ „Мисия Култура”; Лилия Георгиева – областна администрация – Русе; Иванка Боянова – ст. Специалист „Образование и култура” община Ценово; Мая Манчева и Александър Петров – biblio.bg –първата българска платформа за е-книги; Мануела Симеонова – експерт РЕКИЦ – Русе; Калинка Трифонова – ruseinfo.net; Стоянка Христова – „Кафе библиотека ВН”; Росен Димитров - доброволец. На срещата присъстваха Наталия Георгиева и Николай Марков от Звеното за управление на програмата (ЗУП).
Още с откриването на форума се подчерта важността на е-услугите, които се предлагат от обществените библиотеки за потребителите. В презентацията си, Наталия Георгиева – Ръководител „Връзки с обществеността и застъпничество”, поднесе статистически данни от проучванията, изпълнени по Програмата. Положителните настроения на местната общност към обществените библиотеки, според социологическите проучвания, са доказателство, че гражданите разпознават библиотеките като места за достъп до важна за техния живот информация.
Презентации от първия ден поднесоха на форума много емоции – доказателство, че библиотеките предлагат е-услуги за хората – резултат от новата техника, обученията и сътрудничество с учреждения и организации, предоставящи е-услуги на населението; обхванатостта на различни социални групи в обслужването с тези услуги, обучението им, за да могат сами да ги ползват – в тези дейности се припознаха много от библиотекарите в залата. Е-услугите и културния туризъм е друго предизвикателство, за което присътващите в залата чуха от свои колеги. Е-обучението е още една възможност библиотеките да помагат на младите хора по пътя на тяхното образование – поднесената презентация за сайта ucha.se заинтригува много колегите, които споделяха, че ще предлагат информация от това място в интернет пространството. Презентацията за “здравната информация online” убеди присъстващите, че това е услуга, която всяка обществена библиотека предлага, като важна информация за хората.
Втория ден на форума започна с презентация на представители на първата българска платформа за електронни книги в България – biblio.bg. Към електронните услуги в обществените библиотеки се добавя и ползването на е-книгите, които ще облекчи финансово библиотеките. Предстоящото пускане в онлайн пространството на нов сайт – libro.bg ще даде възможност библиотеките сами да въвеждат и публикуват като електронни книги всичко онова, за което нямат финансова възможност да издадат в книжен вариант. От този сайт, с помощта на библиотекарите могат да се възползват и автори, които също поради финансови затруднения не са успели да издадат история на населеното място, родословни дървета и др.
Като естествено продължение на презентацията дойде разглеждането от аудиторията на електронните четци и обясненията на двамата презентатори как се работи с четец. Едно устройство, което има бъдеще в библиотеките.
В обратните връзки участниците във форума споделиха, че подобни срещи са много полезни за споделяне на опит, срещи с колети, запознаване с нови услуги, въведени от колеги, които все още някои библиотеките не ползват, а биха били полезни за потребителите. Присъстващите във форума се разделиха с желанието да се срещтнат отново с тези, а и други колеги. Тези срещи и неформалното общуване – всичко това с помощта на Програма Глобални библиотеки България – са високо оценени от работещите в обществените библиотеки и от партньорите, които присъстваха на този форум.
Презентации
 „Е-услугите в библиотеката – в подкрепа развитието на местната общност” - Наталия Георгиева – Ръководител връзки с обществеността и застъпничество – ЗУП
Изказвания на представителите на партньорите - общинска администрация, НПО, бизнес  и др.
„Е-услуги в услуга на ромската общност” - Ивилина Иванова, НЧ "Хр. Ботев 1896" – с. Каспичан, обл. Шумен
"Новите възможности за потребителите на е-услуги в НЧ "Христо Ботев 1898", Веска Димитрова –секретар, с. Ценово,обл. Русе
„Е-услуги в библиотеката и културен туризъм” - Марийка Илиева, НЧ "Съзнание 1927" – с. Веселиново, обл. Шумен
„Библиотеката – място за достъп до здравна информация online” – Йовка Димитрова, НЧ "Хр. Ботев 1896" – с. Мадара, обл. Шумен
„Използване на ИКТ техниката от Глобални библиотеки при различно по възраст и етнос местно население”  – Юлия Жечева, НЧ „Пробуда 1928” – гр. Каспичан, обл. Шумен
Представяне на сайт www.ucha.se -  Наталия Георгиева - ЗУП , Дарина Вичева – РБ Шумен
„Информационните технологии за популяризиране историята на Русе” - представяне на сайт, Мариана Ганчева – НЧ „Просвета 1928” – гр. Мартен, обл. Русе
„Обществените библиотеки - дом за електронните книги. Добри практики и световни тенденции” – Мая Манчева и Александър Петров – biblio.bg и libro.bg