Вие сте тук

Среща „Библиотеката и нейните партньори в подкрепа на местната общност“ в Габрово

На 17 септември 2013 година в Художествена галерия „Хр. Цокев“ – Габрово се състоя работна среща на тема „Библиотеката и нейните партньори в подкрепа на местната общност“. Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, която е бенефициент по Програма „Глоб@лни библиотеки“ – България подготви и осъществи тази среща за споделяне на добри практики и постижения на партньорски проекти. Участие в срещата взеха представители на местната власт, на културни институции, целеви библиотеки и читалища от областта, местен бизнес, неправителствени организации и сдружения. Приветствие към всички участници и от името на Таня Христова – кмет на Община Габрово, поднесе Нела Рачевиц – заместник-кмет на Община Габрово. В работата на срещата взеха участие: Николай Сираков – председател на Общински съвет – Габрово, Стефан Ганев – началник отдел „Култура и туризъм“ – Община Габрово, Георги Маринов – началник Регионален инспекторат по образование – Габрово, Георги Цветков – директор Териториално статистическо бюро – Габрово, Татяна Цанкова – директор на Дом на хумора и сатирата – Габрово, Ангел Гоев – директор на АЕК „Етър“- Габрово, Нина Мускурова – Обществен дарителски фонд, Евгени Недев, директор на ХГ „Христо Цокев“ , Стефка Василева – началник отдел Държавен архив – Габрово, Елена Назърова – секретар на НЧ „Априлов - Палаузов 1861“ – Габрово и други. Срещата откри Савина Цонева – регионален координатор по програмата и директор на Регионална библиотека – Габрово. Маринела Събева – управител на Областен информационен център – Габрово илюстрира изключително успешните партньорски взаимоотношения в областта с презентацията „Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки“. Акцентът бе поставен върху общата цел на партньорите – подобряване и обогатяване на информационната среда в общността за осигуряване разнообразни възможности за развитие. Представители на целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки“ представиха в своите презентации многоликия пъзел на партньорствата в различни области – Анелия Мутафчиева – „Силата на партньорството“, Павлина Велева – „Детски отдел на РБ „Априлов-Палаузов“ и неговите партньори“, Даниела Енева – „Библиотеката и училището – заедно можем повече“, Добрина Денчева и Наташа Радева - „Библиотеката в Гостилица и нейните партньори“, Христина Христова – „Читалищната библиотека в Сенник – партньорства в действие“, Ана Боянова – „Библиотеката в Жълтеш в партньорство с общността“, Виолета Генева – „Дряновската библиотека и нейните партньорства“. Особен интерес предизвика емоционалната презентация на Елена Христова от Община Габрово за проекта „Приеми ме на село“ – пример за успешно партньорство на НЧ „Просвета 1931“ – с. Новаковци и Община Габрово. В четири работни ателиета участниците оформиха бъдещи проектни идеи за партньорски инициативи – с местните власти, с културните институции, с неправителствените организации и с медиите. Ана Боянова направи изключително навременно предложение да бъде осъществен благотворителен партньорски концерт-спектакъл на самодейни колективи от областта, за да се подкрепи семейството на Руска Николова – член на колектива на Регионална библиотека – Габрово, чиито дом изгоря при пожар в неделя – 15 септември 2013 година. Срещата премина в много динамична атмосфера. Бе показано успешно, че „съединението прави силата“ и истинската стойност и устойчивост в бъдеще постигат именно партньорските проекти. Библиотеката благодари на своите приятели и партньори.