Вие сте тук

Местна среща на тема: „Електронните услуги – приоритет в работата на обществените библиотеки в гр. Русе”

На 7 октомври 2013 г. в гр. Русе се проведе местна среща на целевите библиотеки по Програма Глобални библиотеки България в област Русе. На срещата присъстваха библиотекари и секретари от целевите библиотеки на областта, Петър Петров – ТД НАП Варна – клон Русе, Камелия Златанова – управител на Областен информационен център за област Русе, Сибил Бойчев – зам. председател на СНЦ „Младежки глас” клон Русе, Румен Димитров – доброволец, участвал в разработване на е-услуги за регионалната библиотека и др. Представените презентации предизвикаха интерес в участниците от срещата. Представените възможности за използване на е-услуги от граждани стават ежедневие в работата на нашите библиотеки. Изминалите обучения по ИКТ и Услуги в модерната библиотека помогнаха на библиотекарите да се запознаят, а и технически да се справят с помощ при ползване на електронни услуги. Присъстващите задаваха много въпроси на презентаторите, което беше проява на вече създадени техни умения, както и желание да научават нови такива. В обратните връзки участниците в срещата изразиха задоволство от организираните такива до сега. Много от присъстващите изразиха подкрепа и желание да продължи тази практика на срещи за споделяне на опит и презентиране на нови умения от специалисти. Мнението на присъстващите е, че тези срещи помагат на обществените библиотеки в областта да се опознават и споделят общите си проблеми, както и възможности за решението им. Играта в следобедните часове донесе раздвижване и показване на знания по отношение на многобройните е-услуги, извършвани от библиотеките.