Вие сте тук

Форум за местно развитие за Сливенска и Ямболска области по програма „Глобални библиотеки-България се проведe на 21 и 22 октомври 2013г. в гр.Несебър

Приветствие към участниците от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен

На 21 и 22 октомври 2013г. , в хотел „Сол Несебър Палас” - гр.Несебър, се проведе форум за местно развитие за Сливенска и Ямболска области по Програма „Глобални библиотеки – България” на тема „Библиотеката – сърцето на общността”. В него се включиха над 75 библиотекари от целевите библиотеки в двете  области. Гости на форума бяха  Трендафил Меретев – ръководител на програма „Глобални библиотеки-България”, Игор Чипев – директор на дирекция „Нематериално културно наследство” към Министерство на културата, инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен, проф.Радка Колева /Университет по библиотекознание и информационни технологии/, представители на областните администрации в двата града, заместник кметове на общини, експерти от общинските администрации в гр.Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Стралджа, Болярово, Елхово, представители на социални, образователни и културни институции, НПО, медии – партньори на библиотеките при реализиране на техните инициативи и проекти.

Целта на форума бе да се представят основните трансформационни промени, които претърпяха целевите библиотеки по програма „Глобални библиотеки-България” в периода 2009-1013г., новите моменти в дейността им, както и добри практики и успешни партньорства, които те реализират.
Форумът бе открит с приветствие към участниците от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен. В словото си той даде оценка за постигнатото през годините в целевите библиотеки, включени в програмата и връчи грамоти на Трендафил Меретев и Игор Чипев за приноса им за модернизиране и развитие на библиотеките от Сливенска община.

Връчване на грамота за принос за модернизиране и развитие на библиотеките от Сливенска община на Трендафил Меретев

Връчване на грамота за принос за модернизиране и развитие на библиотеките от Сливенска община на Игор Чипев

Прочетени бяха и приветствия към гостите и участниците във форума изпратени от Десислава Танева-депутат от ПП „ГЕРБ”, която няколко години активно съдейства за реализиране целите на програма ”Глобални библиотеки” на територията на Сливенска област, и от кмета на Ямболска община Георги Славов.

Първият пленарен ден бе посветен на темата „Библиотеката и местната общност – нови роли и партньорства” и премина в две сесии. Представени бяха 1 пленарен доклад и 8 презентации.
Първата сесия бе ръководена от Росица Петрова-Василева–директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”-Сливен и регионален координатор на програма „Глобални библиотека-България” за Сливенска област. Сесията бе открита с презентация на тема ”Измерения на влиянието на програма „Глобални библиотеки-България” върху развитието на местните общности” представена от ръководителя на програмата Трендафил Меретев. Пленарен доклад на тема „Съвременната обществена библиотека - модерна, необходима, различна” изнесе Росица Петрова-Василева.

Пленарен доклад на тема „Съвременната обществена библиотека - модерна, необходима, различна” изнесен от Росица Петрова-Василева

Бяха представени и презентациите: „Обществената библиотека - място за социална интеграция”  /П.Кънева, РБ”С.Доброплодни”-Сливен, „Обществената библиотека - посредник на пазара на труда” /Хр.Колев, Дирекция”Бюро по труда”-Нова Загора/.

Доклад „Обществената библиотека - посредник на пазара на труда” /Хр.Колев, Дирекция”Бюро по труда”-Нова Загора/

Втората сесия бе ръководена от Димитър Бечев - директор на Регионална библиотека „Г.С.Раковски”-Ямбол и регионален координатор на програма „Глобални библиотеки-България” за Ямболска област. В нея бяха представени презентациите: „Обществената библиотека и ученето през целия живот” /Й.Димитрова, РБ”С.Доброплодни” - Сливен/, „Деца, родители и учители учат заедно или компютърът - начин на употреба” /Н. Ройдева,  НЧ „Просвета-1910“ , с. Тенево, област Ямбол/, „Куклена фиеста (библиотеката и театърът - партньори в лятната работа с деца) /Д.Христова, РБ „Г.С. Раковски” - гр. Ямбол, А. Попов, актьор, Държавен куклен театър - гр. Ямбол/, „Библиотеката - средище на  културни инициативи и проекти” /Ц. Маркова, РБ „С. Доброплодни“-  гр. Сливен/. Първият пленарен ден завърши с есето „Библиотеката - начин на употреба” на Димитър Бечев.

На 22 октомври форумът продължи с работа по групи за изготвяне на идейни предложения за нови роли на библиотеката в общността и ефективни партньорства за реализирането им. Бяха представени и обсъдени 7 проектни предложения.

В края на двудневния форум ръководителят на програма „Глобални библиотеки-България” Трендафил Меретев, благодари на представителите на целевите библиотеки от двете области за приноса им за успешното реализиране на програмата като пожела успешното им сътрудничество да продължи и в бъдеще.

Обща снимка на участниците във форума