Вие сте тук

Втора местна тематична среща за целевите библиотеки от Смолянска област

На 24 и 25 октомври в гр. Златоград се проведе местна тематична среща „Е-образование, Е-култура, Е-здраве - услуги предлагани от обществените библиотеки в полза на местната общност”. В срещата взеха участие библиотекари от целевите библиотеки по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” от област Смолян, партньори и гости.
Срещата бе открита от Йорданка Вълчева - регионален координатор на Програмата за област Смолян и зам. директор на РБ „Н. Вранчев”. Приветствия към участниците бяха поднесени от Елмира Угорлиева-Пехливанова, зам. кмет на община Златоград и Жечка Хаджийска, председател на постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурси към Общински съвет – Златоград.
На първата сесия бяха представени следните презентации:
- „Фондация "Глобални библиотеки-България" - гарант за разширяване на E-услугите, предлагани от обществените библиотеки в полза на местните общности“ /Красимир Христов, регионален менажер ЗУП/;
- "Съхраняване културното наследство на с. Грохотно чрез дигитализация“ /Назлъ Караахмед, НЧ "Назъм Хикмет", с. Грохотно/;
- "Обучителният център по Програма „Глоб@лни библиотеки” - достъпен и желан за потребители от различни възрасти, и с различни потребности /Мария Боярова, НЧ ”Родопска просвета”, Девин/;
- „Читалищната библиотека в с. Гълъбово - място за срещи на поколенията“ /Виолета Караасенова и Даниела Коралчева, НЧ "Светлина", с. Гълъбово/;
- "Библиотеката - място за информация, учене и развлечение" /Ирина Селимова, НЧ "Нов живот", с. Чепинци/;
- "Е-здраве - нова услуга за читалищната библиотека в кв. Устово" /Светла Георгевска и Величка Каварджикова, НЧ "Кирил Маджаров", Смолян/;
Във втората сесия  взеха участие с презентации представители на общински  администрации: "Променената визия и мисия на целевие библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” от община Девин -Сийка Михайлова, Общинска администрация, Девин и "ГБ-Мадан и читалищните библиотеки в с. Средногорци и с. Върбина-съвременни информационни центрове" - Миглена Ангелова, Общинска администрация, Мадан и Росица Кичукова, Директор на ГБ-Мадан.
В заключителната презентация на Йорданка Вълчева "Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Смолян в цифри и факти„ бяха обобщени успехите на целевите библиотеки и значението на дейностите по Програмата за местната общност . 
Работата продължи с дискусия на тема "Имат ли бъдеще електронните услуги, предлагани от обществените библиотеки" с водещ Пламен Чингаров, Председател на НЧ "Просвета", Златоград.
Дискусията премина с активното участие на библиотекари и партньори. Библиотечните специалисти споделиха идеи и мнения за въвеждане на иновативни е-услуги в библиотеките, за търсене на нови инициативи, за изграждане на нов модел на успешната библиотека и утвърждаването и като институция, която би могла да промени живота на хората в местните общности.
Андреана Трифонова - управител на Областния информационен център сподели удовлетворението си да работи заедно с библиотечните специалисти за реализиране на различни идеи в полза на гражданите от Смолянска област. Г-жа Славчева – Председател на Съюза на инвалидите и г-жа Миткова - Председател на съюза на слепите изказаха своята благодарност и тази на членовете на техните съюзи за добрата организация на обученията. Те изразиха надежда, че партньорството няма да спре. Изказаха се и партньори на читалищната библиотека в Златоград, които още веднъж затвърдиха мнението на всички за голямото значение на Програмата на местно ниво и за това, че тя промени наистина и библиотеките, и тяхната  възможност да задоволяват информационните потребностите на потребителите.
В края на срещата всички участници попълниха формуляр за обратна връзка. Анализът на обратните връзки показа, че срещата е била полезна, а темата е актуална и приложима във всекидневната работа на библиотекарите. Представените презентации отговарят на темите и дават идеи за нови инициативи. В част от обратните връзки колегите споделят мнение, че този тип срещи са изключително важни за тях и много ползотворни и изразяват становище, че те трябва да продължат.
Участниците  изразиха своето задоволство от проведената дискусия и изразиха благодарност към организаторите и Програмата „Гл@бални библиотеки - България”.