Вие сте тук

Регионална тематична среща "Иновативните услуги в обществените библиотеки - фактор за добри партньорства" в Хасково

На  28 и 29 ноември 2013 г. в комплекс "Фантазия” - Хасково се проведе регионална тематична среща на тема: “Иновативните услуги в обществените библиотеки – фактор за добри партньорства”, в която взеха участие библиотекари от всички целеви библиотеки от Хасковска област, партньори и гости, представители на местната законодателна и изпълнителна власт. Срещата бе  заключителна за петгодишния успешен период на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
 Участниците в срещата  бяха поздравени от Атанас Димитров – секретар на Община Хасково, който подчерта изключителната подкрепа на местната власт към обществените библиотеки, участващи активно в програма ”Глоб@лни библиотеки – България”, мястото им в развитието на информационното общество в страната, както и създадената партньорска платформа за разработване на нови услуги от библиотеките, възможността за споделен опит,  споделени ресурси и споделен интерес в името на една обща кауза – удовлетворяване духовните потребности на местните общности.
Гости на регионалната тематична среща бяха и: Васил Несторов – директор на Дирекция „Образование, култура, социални дейности и спорт” - Община Хасково ; Светослава Стоянова – общински съветник - Общински съвет – Хасково; Соня Димитрова – директор на РЗИ - Хасково; Красимир Пилев – директор на ТИЦ - Хасково; Юлия Динкова – управител на ОИЦ - Хасково; Татяна Стоянова – секретар на Община Маджарово и  др.
С удовлетворение от постигнатото,  беше посрещната презентацията на РБ ”Хр. Смирненски”, подготвена и представена от Огнян Генов, IT-специалист в библиотеката: ”Програма”Глоб@лни библиотеки” – заключителен етап и постигнати резултати от целевите библиотеки в област Хасково”, която припомни началото на програмата, премина през оборудването, обученията, трудностите, успехите и прекрасните моменти от петгодишния период. С аплодисменти  се посрещнаха презентациите, представящи резултатите от спечелените проекти по ГСФПИ: „Традиционното и виртуалното – ръка за ръка”, с презентатор Тонка Гогова – секретар - библиотекар в НЧ ”Пробуда”, с.Конуш, община Хасково; „Компютрите мислят, чувстват и творят”, Петя Милушева - библиотекар и Людмила Стайкова - ръководител на компютърна школа „Вале” в ОНЧ ”Заря”- Хасково; „Иновативните услуги в библиотеката, с помощта на „Глоб@лни библиотеки - България”, Росимира Шишманова, библиотекар при НЧ ”Пробуда”, Ивайловград.
С не по-малък интерес участниците в срещата изгледаха и дискутираха  презентациите, представящи иновативните услуги и добрите резултати от съвместните дейности с различни партньорски институции от целеви библиотеки, участващи активно в програмата: „Лимецът – храна на боговете – виртуална разходка”, Димитрина Въчева, секретар - библиотекар в НЧ ”Развитие”, с. Силен, община Стамболово; „Как да направим нашата почивка незабравима с помощта на иновативните услуги в библиотеката”, Мария Накова – секретар - библиотекар в НЧ ”Съзнание”, с. Жълти бряг, община Стамболово; „Библиотеката – желана територия за деца”, с презентатор Светла Билярска, библиотекар в ГБ ”П. Пенев”, Димитровград.
Удовлетворение  и изключителен интерес предизвикаха и презентациите на нашите  партньори, активни участници в срещата: „Популяризиране на уникалните природни забележителности, история, местно културно наследство и традиции – виртуално пътешествие”, представена от Диляна Кабадаева – маркетинг и реклама в ТИЦ - Хасково; „Заедно срещу насилието”, Красимира Богданова, психолог в РЗИ - Хасково ; „Научени уроци” – представяне на добри практики и информация за новия проектен период 2014 - 2020 г.”,  Юлия Динкова, управител на ОИЦ - Хасково.
Участниците в срещата доказаха на практика резултатите от проведените през годините обучения при  изготвянето и защитата на идейни предложения в работата по групи на тема „Иновативните услуги в обществените библиотеки – фактор за  добри партньорства”.
С много смесени чувства, от тъга, че приказката „Глоб@лни библиотеки” приключва,  до удовлетворение от добре свършената работа, както и от привличането на нови потребители, от създадените нови партньорства и новите запознанства срещата беше закрита от Тони Койчева – регионален координатор за област Хасково.

 

Файлове: 
GLBG.pptx(7.23 MB)