Вие сте тук

За библиотеките

В този раздел библиотекарите от целевите библиотеки могат да намерят инструкции за работа с ИКТ оборудването, предоставено от Фодация  "Глобални библиотеки - България":
- указания за действие при наличие на проблеми;
- помощ за инсталирането на софтуера за мониторинг и др.
В него се намра и формата за отчине на веки шест месца, която библиотеките попълат и поават чрез сайта.