Вие сте тук

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2015 Г.

Екипът на ФГББ представя "Доклад за дейността на Фондация Глобални билотеки България през 2015 г."