Резултати

Обобщени резултатите от конкурсните сесии за 2016 г. са публикувани в таблицата.

2016 г. Постъпили проекти Одобрени проекти Финансирани библиотеки Партньори
 Сесия 1  58 проекта  29 проекта  56 библиотеки  11 училища
 12 НПО
 Сесия 2  40 проекта  18 проекта  37 библиотеки  10 училища
 5 НПО
 ОБЩО  98 проекта  47 проекта  93 библиотеки  21 училища
 17 НПО

Резюмета: