Вие сте тук

Отчети

Формуляри за финансов и съдържателен отчет в рамките на Конкурс за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, сесия 1 и сесия 2, 2016 г.
 
Правилата за попълване на отчетите са указани в договорите за безвъзмездно финансиране, раздел V. Отчетност.
 
Резюмето на проекта се изпраща задължително и само на електронен файл в текстов формат на projects@globulgaria.net