Вие сте тук

Резултати от конкурса по Програмата за предоставяне на средства

Приключи конкурсната процедура на Фонцаия "Глобални библиотеки - България" по ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА на библиотекари за придобиване на III – та квалификационна степен.
В рамките на указания срок бяха получени 62 заявления. На зададените в Програмата изисквания отговарят 46 кандидати, които са одобрени за съфинансиране на таксата за обучение.