Вие сте тук

Обучение по глобално образование за библиотекари

Фондация „Глобални библиотеки – България“ заедно със своите партньори от Българската платформа за международно развитие организира две обучения по глобално образование за библиотечни специалисти.

Глобалното образование е образование за взаимовръзките в света през познаване и разбиране на глобалните проблеми на човечеството, изграждане на ключови компетенции за решаването им, с цел формиране на активни и отговорни глобални граждани. Глобалното образование се занимава и изследва теми като бедност и социална справедливост, културно многообразие, човешки права, устойчиво развитие, мир и разрешаване на конфликти, здравеопазване и др.

Глобалното образование е част от Целите за устойчиво развитие на ООН, а библиотеките се разглеждат като една от основните институции за постигането им. През последните години Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA) активно участва в изработването на новия дневен ред на ООН, изтъквайки значението на достъпа до информация, опазването на културното наследство, универсалната грамотност и достъпа до информационни и комуникационни технологии.

Темата за ролята на библиотеките в устойчивото развитие е изключително актуална и в България. Това е едно от направленията, в които Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира проекти през 2016 г. в рамките на конкурс за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“. Тазгодишната Национална библиотечна седмица ще се проведе между 9 и 13 май под надслов "Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие".

За кого?

Обучението е подходящо за библиотекари, които подготвят и реализират дейности в библиотеката, насочени към деца и младежи.
Обучението по глобално образование дава нови знания, съвременни и интерактивни умения за работа с деца и младежи. Участниците в него ще придобият знания за същността, принципите, методите и темите на глобалното образование, както и много идеи как да ги използват в своята работа с подрастващите. Обучените библиотекари ще получат ​разнообразни материали, игри и ресурси ​за практическо приложение на наученото.

Кога ?

Обучение по глобално образование в Сливен
Дати:    18 - 20 май, 2017
Продължителност: един цял ден и две половинки
Място:  Регионална библиотека  „Сава Доброплодни“
Настаняване в хотел „Централ“
Брой участници – 24 библиотекари
 
 
Обучение по глобално образование в Ловеч
Дати:    30 май – 2 юни, 2017
Продължителност: един цял ден и две половинки
Настаняване и обучения в хотел „Президиум“
Брой участници – 24 библиотекари
 
При какви условия?
В обученията могат да участват само щатни служители на регионалните, общинските и читалищните библиотеки, участвали в програма „Глобални библиотеки – България” за периода 2008-2013 г. и подписали Споразумение за сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България“ от май 2016 г.

Двете обучения имат еднакви обучителни програми и всеки библиотекар може да кандидатства за участие само в едно от тях. Допустимо е участието само на един участник от библиотека. Всеки участник трябва да декларира съгласието на представляващия организацията за своето участие.
Разходите за участие на одобрените кандидати ще бъдат покрити от бюджета на обучението. Покриват се разходи за настаняване, храна и материали на участниците. Не се покриват разходи за транспорт от и до мястото на обученията.

Заявления за участие (по приложения образец) се изпращат само по електронната поща на адрес: a.filkov@glbulgaria.net

Краен срок за кандидатстване 3 май 2017 г.
Заявленията ще се разглеждат по реда на получаването им, според заложените критерии и до запълване на местата.
 
Научете повече: