Вие сте тук

Национална библиотечна седмица 2017

На 9 май, в 11.00 часа, в зала Средец на София Хотел Балкан официално ще бъде открита 12-та Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”.  Фондация „Глобални библиотеки – България” е партньор на Българската библиотечно-информационна асоциация в организирането на кампанията.
Специален гост на откриването ще бъде г-жа Дона Шийдър, президент на Световната федерация на библиотечните асоциации и институции /IFLA/. По време на своето пребиваване тя ще бъде удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на УниБИТ.  В откриването ще вземат участие народни представители, евродепутати, политици и общественици, удостоени със званието „посланици на библиотеките”.
Националната библиотечна седмица’2017 е посветена на широкото оповестяване на възможностите на библиотеките да повишават информираността на гражданите за целите за устойчивото развитие и да допринесат за тяхното изпълнение. В световен мащаб повече от 1 320 000 обществени, парламентарни, национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки осигуряват информацията и уменията тя да бъде ползвана от всеки. Това ги прави особено необходими за всички в дигиталния век. 
Позицията на библиотечната общност е, че достъпът до информация е необходимо условие за постигане на всички цели за устойчивото развитие. Библиотеките са не само потенциални партньори на правителствата, те вече допринасят за постигането на 17-те цели, като постоянно разширяват и разнообразяват своите услуги и програми. Българските библиотеки трябва да бъдат включени в националния и регионалните планове за развитие, чрез които ще се изпълнява Програмата  2030 на ООН у нас.
По време на НБС стотици библиотеки в цялата страна ще отворят широко врати и ще демонстрират своите възможности как чрез достъп до информация могат да подпомагат гражданите във всичките им дейности.
Инициативата се провежда с подкрепата на Фондация "Америка за България". Медийни партьори са БНТ и БНР.
Повече за кампанията може да немерите на:
http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1195&Itemid=1