Вие сте тук

Шестмесечни отчети за периода 1 януари – 30 юни 2017

Уважаеми колеги,

Подаването на шестмесечни отчети за периода 1 януари – 30 юни 2017 г. стартира на 3 юли 2017 г. Крайният срок за подаване на отчетите е 5 август 2017 г.

Подаването на шестмесечен отчет се извършва задължително от всяка целева библиотека чрез онлайн формата за шестмесечни отчети на портала на програмата www.glbulgaria.bg

Инструкцията по-долу ще Ви помогне да попълните успешно отчета на Вашата библиотека.

За контакт при проблеми и въпроси по отчета можете да се обърнете към Фондация „Глобални библиотеки – България“ на телефоните за контакт, посочени в портала, или по електронна поща на адрес: report@glbulgaria.net

Екипът на Фондация „Глобални библиотеки - България”

Файлове: 

Коментари

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД:  1 януари – 30 юни 2017
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИБЛИОТЕКАТА
Идентификационен номер по програмата 0267
Име на библиотеката Библиотека при НЧ „Съгласие-Дебелец”
Електронна поща saglasie1878@abv.bg
Интернет страница http://chitalishtesaglasie.cf/ /проект/
ИКТ пакет 3
Етап 2009
Населено място Гр. Дебелец
Община В. Търново
Област В. Търново

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор Стойност
 1. Общ брой регистрирани потребители в края на шестмесечието
252
Ø  Общ брой индивидуални посещения в библиотеката за шестмесечието
Ø   от тях за ползване на компютрите
122
98
 1. Брой уникални[1] потребители, ползвали компютър в библиотеката за шестмесечието
 
 1. Демографски характеристики на потребителите на библиотеката – брой:
Ø  до 14 години
Ø  над 14 години
76
57
Ø  Жени
Ø  Мъже
73
60
Ø  Основно  образование
Ø  Средно образование
Ø  Висше образование
12
42
15
 1. Брой заети библиотечни документи за шестмесечието
1954
 1. Потребители, обучени и/или консултирани в използване на ИКТ и търсене на информация чрез интернет
Ø    Брой групови обучения
Ø    Брой обучени лица в груповите обучения
Ø    Брой индивидуално обучени и/или консултирани лица
 3
35
178
 1. Теми на груповите и индивидуалните обучения и консултации за потребители
 
Ø Работа с компютър ДА НЕ
Ø Работа с конкретен софтуер ДА НЕ
Ø Търсене на информация в Интернет / ползване на услуги чрез Интернет ДА НЕ
Ø Ползване на електронна поща ДА НЕ
Ø Ползване на Skype и сходни програми за комуникация ДА НЕ
Ø Ползване на социални мрежи (Facebook, Twitter, Atol.bg) ДА НЕ
Ø Друго (моля, опишете):
 
 
 1. Брой виртуални посещения в библиотеката (чрез интернет) за шестмесечието

(за библиотеки, които имат интернет страница с брояч)

 
 1. Брой реализирани дистанционни услуги чрез интернет за шестмесечието
 
 1. Електронно съдържание с местно значение

Моля, опишете съответните дейности/услуги/ресурси за тримесечието:
 
 
 
 

 1. Дейности за популяризиране на новите услуги в библиотеката за шестмесечието
Вид дейност[2] (моля, опишете): Брой
 1. Съобщения за медиите

 

 1. Клип в групата на НЧ “Съгласие” във Facebook - http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=121626384541112
         2
 
2
 1. Разпространяване на материали за новите услуги на библиотеката – дипляна
1
3.  
4.  
5.  
 1. Дейности, насочени към общността, осъществени с помощта на ИКТ за шестмесечието
Вид дейност[3] (моля, опишете): Брой
1. Прожекции с помощта на мултимедия – Коледно тържество; Посрещане на Новата година;Баба Марта в ДЯ „Зорница”; 24 май- концерт; 1 юни – ден на детето; 5
2. Изработване на материали за различни празници и събития чрез компютърната техника : Подготвяне на двете пиеси на ДТФ „Смехоран” към Библиотеката : „Чудно село” и „Торбата с хитрини” ; Подготвяне и презентиране на композициите на формация „Танцуващи момичета” ; Изработване дипляни, презентации, в процес интернет страница на библиотеката  и др. 45
3.  
4.  
5.  
 1. Партньори на библиотеката за тримесечието (например: местни власти, неправителствени организации, образователни институции, т.н.)

Моля, избройте партньорите поименно

1. Кметство – гр. Дебелец; Сдружение „Гражданска инициатива – Дебелец 2002”
2. Сдружение”Подкрепа”; Клубовете: „Мъдрост”, „Вяра” и „Надежда”;
3. :; ОУ „Д-р П.Берон” – гр. Дебелец; ДЯ „Зорница”, ДГ „Пламъче”;Сдружение”Сребърна Янтра”-В.Търново
4. ДМСДГ
5. ФК „Ботев-Дебелец”; ТД „Миньох”…
 1. Брой доброволци, работещи с библиотеката
37
 1. Сътрудничество и обмен на добри практики за работа с потребителите и общностите с други библиотеки

Моля, опишете или посочете връзка към публикация в интернет
http://www.facebook.com: Читалище „Ив. Вазов” Първомайци, Сребърна Янтра, ДЯ „Зорница”,
Skype :  РБ „ П.Р.Славейков” – В.Търново; Библиотеките в региона ; Читалището в Г. Оряховица и др.
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=121626384541112
 
Бюджет на библиотеката за календарната година.  -
· Библиотечен персонал – 1бр. библиотекар
 · Брой компютри с достъп до интернет за потребители в библиотеката извън получените от Глоб@лни библиотеки – България – 3 бр.
 
 

       

 
 
Изготвил отчета
Име: Събка Илиева
Длъжност: Библиотекар
Дата: 3.07. 2017 г.