Вие сте тук

Отбелязахме Денят на народните будители

С презентация и открит урок посветен на народните будители отбелязахме едн от големите празници на нацията.  Учениците от IV клас бяха запознати с великите българи допринесли толкова много за развитие на българските ценности, идеали, култура, просвета, образование. Будителие,, които активно популялизирати извеждат знанието за националната история, правилната употреба на майчиния език, както и преклонението пред родната култура и национален дух. Тези, които  събуждаха народа си за свобода и други достойни дела през целия си живот.
По време на урока децата активно участваха в дискусията и разказаха за тези будители за които знаеха.