Вие сте тук

Съвместна работа

   Проектът „Твоят час“ на МОН дава възможност на учениците в българското училище да се занимават с извънкласни дейности, които им харесват и обичат. В тази насока е съвместната дейност на учениците от ПГИТ „Алеко Константинов“-Велинград  и библиотеката при читалище „Отец Паисий-1893“.
    Ръководителите на клубове по проекта  Цветана Бучкова и Александър Кочев планираха дейността си така, че учениците да се запознаят с библиотечния фонд и едновременно с това да работят по програмата на проекта. Цветана Бучкова научи децата на алтернативно четене, а книгите ,които учениците използваха, засилиха интереса им към тяхното прочитане и подсилиха желанието им  да станат членове на библиотеката.
  В тази насока е и посещението на групата на Александър Кочев. Децата гледаха филма „Болната планета“ в Информационния център. Лидия Кочева ги запозна с книгите и им разказа за ролята на  този сектор за обогатяване на информацията по отношение на изкуствата.  Учениците разгледаха и отдела за възрастни. Христина  Ненова им разказа за библиотеката и нейната роля. Това мобилизира децата да се запишат като читатели.
    Така подобна съвместна работа между училището и библиотеката приобщава децата към книгите и дава възможност да се разшири техния кръгозор.
 

Файлове: