Вие сте тук

Обучение на граждани

В този раздел можете да намерите информация за обученията на граждани, провеждани в библиотеките, включени в Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

Ключови думи: