Вие сте тук

Кръгла маса на тема “Библиотеката и нейните партньори” се проведе във Враца

Професионалният празник на библиотечните специалисти бе отбелязан на 11 май 2011 г. във Враца чрез кръгла маса на тема: „Библиотеката и нейните партньори". Събитието бе съвместна инициатива на Регионална библиотека „Христо Ботев" - гр. Враца и Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

pdf.gifДневен ред на събитието (664.96 KB)

Очертана бе ролята на партньорствата между обществените библиотеки и образователните институции в няколко важни посоки:

 • мотивиране на децата в начален курс за учене;
 • придобиване на умения за учене;
 • възпитание на отношение към книгата;
 • педагогическо взаимодействие за пълноценен учебен процес;
 • ранна социализация на децата чрез изнесени уроци.

Обсъдена бе дейността на секретар-библиотекарите в по-малките читалищни библиотеки. Дадени бяха примери за ползите от естесвеното съчетаване на библиотечната и читалищната работа.

Кръглата маса във Враца бе втората от поредица регионални тематични срещи в рамките на програмата. Тези срещи целят да подпомогнат целевите библиотеки като информационни и общностни центрове, като очертаят ключови теми и дейности, по които да се работи от 2011 г.

Кръглата маса събра 67 участника - представители на държавната и местна власт, читалищата и обществените библиотеки от област Враца. Представени бяха усилията на Община Враца да подпомага обществените библиотеки и читалищата, дейностите на Регионалния инспекторат по образованието, партньорството между Регионалната бибиотека и ЦДГ „Европейчета", както и успешните партньорски практики и проекти на няколко читалищни библиотеки от Област Враца.

ppt.gifДолни Вадин (32.12 MB)

ppt.gifСелановци (14.22 MB)

ppt.gifСофрониево (11.27 MB)

Силвия Врачовска, директор на РБ „Христо Ботев" - гр. Враца, изрази желание срещите между партньорите и приятелите на общестените библиотеки в областта да се превърнат в традиция. Г-жа Врачовска отправи специална благодарност към Областната управа и Общината във Враца, както и към Регионалния инспекторат по образование, няколко училища и Целодневна детска градина „Европейчета" за успешните стъпки към изграждане на трайни партньорства с библиотеката с цел по-добро обслужване на местната общност.

Защо и как се изграждат партньорства? Как „Глоб@лни библиотеки - България" подпомага създаването на работещи партньорства за обществените библиотеки в рамките на плана за 2011 година? Значението на споразуменията за сътрудничество и примери от световната практика за съвместна работа на обществените библиотеки с други държавни и обществени институции - тези въпроси бяха разгледани от г-жа Красимира Кънева, теренен координатор по програмата за Област Враца.

Г-жа Кънева представи намерението на „Глоб@лни библиотеки - България" да постави начало на систематизирана информация за партньорствата на обществените библотеки в България и резултатите от тях.

Участниците в срещата споделиха впечатления, очаквания, надежди и предизвикателства, свързани с работата на целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Сред горещите теми се очертаха:

 • правилата за използване на компютърните работни места от потребители;
 • необходимостта от гъвкаво и удължено работно време на библиотеките поради големия интерес към компютрите и Интернет;
 • необходимостта библиотекарите да обучават граждани при ползването на Интернет и ИКТ;
 • необходимостта да се работи целенасочено с директорите на училища, учителите и родителите на децата;
 • желанието на библиотекарите от новооборудваните с Интренет и компютри библиотеки (тези по Етап 2010) възможно по-скоро да преминат 11-дневния курс на обучение по ИКТ;
 • желанието мобилната компютърна лаборатория на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" да се ползва за обучение на граждани.

Предстои на портала на програмата да бъде поместена разработка на екипа на програмата и РБ „Христо Ботев" - гр. Враца на тема „Библиотеката и нейните партньори". Темата за партньорството ясно изпъква като основна за целевите библиотеки и ще бъде дискутирана на други регионални форуми през 2011 г.

Vratsa_11_May_2011_small.jpg