Вие сте тук

Среща на колеги от целевите библиотеки в Софийска област, 14-15 юни 2011 г., Боровец

Библиотекарите участници в Програма „Глоб@лни библиотеки - България" от област София обсъдиха заедно успехите, възможностите и трудностите в условията на инсталирани компютри с достъп до Интернет за потребители на двудневна среща в Боровец. Срещата бе уважена от представители на отдел „Култура" към Община Самоков и местния отдел „Закрила на детето".

pdf.gifСписък на участниците в срещата (340.9 KB)

pdf.gifПрограма на срещата (662.68 KB)

Екипът на програмата сърдечно благодари на колегите библиотекари, които разказаха за работата си до момента и показаха вдъхновение, искреност и вяра, че обществените библиотеки ще се развиват като информационни и общностни центрове.

Презентации от срещата

ppt.gifЕмилия Атанасова - Ихтиман (2.17 MB)

ppt.gifБиблиотека "Прогрес" - гр. Костенец (34.83 MB)

ppt.gifКатя Стаменова - Костенец (4.89 MB)

ppt.gifЛюдмила Чудомирова - Ботевград (2.69 MB)

ppt.gifМагдалена Николова - Елин Пелин (125.03 KB)

ppsx.gifДимитър Овчаров - Златица (5.71 MB)

pptx.gifЗоя Борисова - Своге (68.99 MB)

 Снимки от срещата

Г-жа Красимира Кънева, теренен координатор в ЗУП, прикани участниците да си сверят часовника чрез изключително интересен разказ за добри библиотечни практики в Гърция, Украйна, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Чили, Виетнам, Ботсвана, Мексико, Колумбия.

pptx.gifКрасимира Кънева - ЗУП (10.91 MB)

По време на срещата се очертаха следните наблюдения и изводи:

 1. Посещенията в целевите библиотеки осезателно са се увеличили в резултат на наличието на компютри и Интернет за потребители. „Благодарение на компютрите читалнята ни се напълни и това се случва на фона на видимо намалената активност на библиотечните потребители в последните години" - споделя Зоя Гелева от библиотеката в град Своге.
 2. Децата и хората в трета възраст съставляват голямата част от „новите гости" в целевите библиотеки.
 3. Обучените в компютърни умения библиотекари ежедневно дават индивидуални консултации на посетителите в библиотеката при употребата на техниката и Интернет.
 4. В част от библиотеките са въведени правила за ползване на компютрите, например не повече от 30 или 60 минути на потребител на компютър на ден или забрана за ползване на компютрите с цел игри.
 5. На места библиотекарите срещат големи затруднения в усилията си да се справят с наплива от деца в читалните. Налага се повече от един служител да обгрижва читалнята в пик часовете.
 6. Учениците с радост ползват компютрите и мултимедиите за подготовка, свързана с учебния процес, и за свободни презентации. Има идея на портала на „Глоб@лни библиотеки - България" да има раздел за интересни презентации, направени от деца в целевите библиотеки.
 7. На места вече се провеждат организирани групови обучения по ИКТ. Например, в общинската читалищна библиотека в Ботевград курс за работа с Интернет и Word за граждани на възраст 60+ са преминали две групи по 12 души; следващите групови обучения са планирани за м. септември 2011 г. Груповите обучения се водят от служител на библиотеката.
 8. Особено добра практика на общинската читалищна библиотека в Ботевград е, че груповите обучения са стартирали с обучение от 60 часа за всички служители на читалището, като читалището е платило хонорар на професионален обучител. ЗУП счита, че това приобщава читалищните деятели към каузата „Глоб@лни библиотеки". ЗУП обмисля възможността в обученията по програмата занапред да се включат и представители на местната власт.
 9. Много успешна е общинската библиотека към читалище „Слънце" в град Ихтиман, където хората в трета възраст декларират, че библиотеката със своите компютри е променила живота им. Библиотеката работи много ползотворно с пенсионерските организации и осъществява курсове по ИКТ от февруари 2011 г.: всеки разполага със „свои 60 минути пред компютъра заедно с обучителя" веднъж седмично в рамките на 2 месеца; обучителите по ИКТ са млади хора, наети чрез програма за временна заетост по заявка към Бюрото по труда.
 10. Вследствие от оживлението покрай ИКТ оборудването и работата с компютрите и мултимедията в читалище „Слънце" - гр. Ихтиман се оформя идеята за проектно предложение на тема „Активни през целия живот"до Фондация „Лале".
 11. Библиотеката в Елин Пелин оказва съдействие за срещи на безработни с потенциални работодатели и си сътрудничи с Пробационната служба, която се помещава в същата сграда. Библиотеката помага на местни обществени организации да провеждат срещи в нейната зала и с нейната техника.
 12. В резултат от положителните отзиви за дейността на библиотеката след инсталирането на компютрите Кметът на Община Пирдоп е взел решение да отпусне щатна бройка за библиотекар.
 13. Наличието на ново ИКТ оборудване в библиотеките мотивира читалищните ръководства и общинските власти да осигуряват ремонт и мебелировка за библиотечните помещения. Благодарение на общата грижа средата за работа и престой в библиотеката значително се подобрява. На срещата бяха показани кадри от помещенията на библиотеката в град Костенец.
 14. Някои целеви библиотеки споделят затруднения в отношенията си с местната власт, което пречи на програмата да се разгърне в пълнота и обезкуражава библиотекарите. ЗУП и съответните регионални координатори трябва да работят системно за подобряване на ситуацията при такива случаи.
 15. ЗУП има готовност да „командирова" своята мобилна компютърна лаборатория на места, където има желание да се провеждат групови обучения за граждани и е осигурен преподавател, ако в библиотеката няма достатъчно компютри.
 16. Благодарение на участието в срещата на г-жа Цветка Топчийска от Отдел „Закрила на детето" в Самоков бе лансирана идеята целевите библиотеки да работят целенасочено с проблемни деца и деца в риск. ЗУП планира да обърне специално внимание на тази възможност за сътрудничество между обществените библиотеки и службите за социално подпомагане.
 17. Целевите библиотеки могат по-активно да работят с Бюрото по труда и Служба „Социално подпомагане". ЗУП предвижда да структурира и разпространява информация на тема ползване на националните програми за временна заетост от обществените библиотеки.
 18. Има общински библиотеки, които нямат собствена регистрация, но биха могли съвместно да регистрират свое сдружение, което да кандидатства за проектно финансиране. ЗУП има готовност да осигури експертна помощ.
 19. ЗУП установи необходимост от попълване на формуляри за обратна връзка от регионалните срещи. До момента през 2011 г. са проведени три такива срещи (Ловеч, Враца, Боровец). На срещата в Боровец, например, бе отправена препоръка регионалните срещи да се провеждат на територията на библиотеката.
 20. ЗУП вижда потребност от провеждане на структуриран инструктаж за библиотекари относно организирането на групови събития.
 21. Относно курсовете по ИКТ за библиотекари, споделена бе необходимостта да се увеличи времето за практически упражнения с цел по-добро усвояване на материала още на място.