Вие сте тук

Курсове

На 9 януари стартираха три курса за читатели на библиотеката над 55 години. Групите са от 5 човека и обучението е съобразено с възрастта на обучаемите. В първите три групи ще се обучават две учителки, един инженер, една медицинска сестра и 11 специалисти със средно специално образование. Курсът е безплатен и ще продължи 10 дни. В програмата на обучението са включени начална компютърна грамотност и ползване на интернет. За по- добро усвояване  на преподавания материал се ползват и мултимедийни презентации. За два месеца ще бъдат обучени 45 човека. Курсовете се провеждат в читалнята на библиотеката. Ще бъде изготвен и анализ за провеждането на курсовете и след това ще бъдат организирани и следващи.
Читалището има 10 годишен опит в провеждане на курсове по компютърна грамотност. Десетки радомирци са получили първите си знания за компютрите  и работата с тях  в читалищния интернет център.
За служителите в читалището започна курс по Програма „Аз знам повече” към Социалното министерство. Служителите ще се обучават 50 часа по дигитална компетентност. Интернет центърът към читалището е обучителна база към Асоциация „Съвременни читалища”.