Вие сте тук

Инструкция за финансово управление на грантовото финансиране - регионални библиотеки / 2012 г.

От тази страница можете да изтеглите инструкция за финансово управление на грантовото финансиране на регионалните библиотеки през 2012 г. по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".