Вие сте тук

Приключи първият курс на обучение за придобиване на "Дигитална компетентност", организиран от Народно читалище "Развитие-1869" - гр. Дряново

Приключи първият курс на обучение за придобиване на "Дигитална компетентност" - "Начална компютърна грамотност", организиран от Народно читалище "Развитие-1869" - гр. Дряново и проведен от Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" по Програмата "Аз мога повече". В началото на тази седмица преподавателят Петър Минев връчи удостоверенията и свидетелствата  на единадесет успешно завършили курсисти. Повече от петдесет дряновци се включиха в безплатното обучение за придобиване на ключовите компетентности дигитални умения и общуване на чужди езици по схемата, финансирана от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Ръководството на читалището се зае с организацията на  два курса по английски език с продължителност седем месеца и два по компютърна грамотност с продължителност два месеца и половина. Ще припомним, че обученията бяха насочени към самонаети или наети по трудови правоотношения лица. Благодарение на този факт, желаещите да повишат своите компетентности получиха възможността да не пътуват до съседни градове, а да се обучават в Дряново. Предстои финализирането и на езиковите курсове, които включват три нива на обучение с часове по теория и практика. Много скоро курсистите ще положат изпити и ще получат своите документи за владеене на английски език.