Вие сте тук

Обучение на потребители в Хасково

В Обучителния център на Регионална библиотека "Хр. Смирненски" - Хасково се провежда обучение по компютърна грамотност за читатели и потребители на библиотеката. Обучаемите получиха подаръци от рекламни материали на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, с чиято подкрепа е оборудвана залата за обучение.

Не намалява броят на желаещите да получат знания по начална компютърна грамотност. След като през 2010 и 2011 в Библиотечно-информационния център, който е оборудван с компютърна техника по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” успешно преминаха обучение три групи по 15 човека, сега се обучава още една група от 15 човека.

Обучаемите ще се запознаят с основните характеристики на компютъра, с операционната система Windows 7, с неограничените възможности на Интернет, с комуникациите чрез електронна поща и Skype, както и с електронните информационни услуги, които предоставя Регионална библиотека "Хр. Смирненски" - Хасково. Обучител е инж. Огнян Генов - ИТ специалист в библиотеката, работил като такъв и по Програма “Глоб@лни библиотеки - България”. Курсът предизвика много голям интерес и затова предстои да се организират още няколко групи през следващите месеци.

Обучението е в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, а именно превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.