Вие сте тук

100-годишен юбилей "Познай себе си - 1911 г.", с. Ряхово, обл. Русе

По случай 100-годишнината на читалище "Познай себе си - 1911 г." в Информационния център бе направена юбилейна брошура. Създаването й стана възможно благодарение на техниката, предоставена по Програма "Глоб@лни библиотеки - България". В брошурата се разглеждат миналото, настоящето и бъдещите планове на читалището. Специално внимание е отделено и на Информационния център - гордостта на селото.