Вие сте тук

Обучение по начална компютърна грамотност в Пловдив

От 9 до 12 април в библиотеката започна курс за желаещи да придобият начални компютърни умения. С много старание и ентусиазъм курсистите усвояват новите знания и вече правят плахи опити да общуват с близките си в чужбина. Обучител е доброволката Ирина Станджикова от училище "Димитър Талев", която с много старание и търпение предава знания по програмата. На добър час!