Вие сте тук

Приключи курс по начална компютърна грамотност на три групи в библиотеката на Народно читалище "Христо Ботев 1928 г.", гр. Сливо поле, област Русе

Три групи от общо 26 участника завършиха курс по начална компютърна грамотност, проведен в библиотеката на НЧ "Христо Ботев 1928 г.", гр. Сливо поле, обл. Русе. Занятията им бяха по два астрономични часа дневно, четири пъти седмично, в продължение на един месец. След завършването си всеки курсист получи грамота. Специални благодарности изказваме на ръководителя на курса Виктор Георгиев, който го води безвъзмездно. Поради голямото желание на ползвателите на компютърната зала, в най-скоро време ще бъде започнат нов курс на обучение. Тази чудесна инициатива, както и много други, се осъществяват благодарение на проекта на библиотеката по Програма "Глоб@лни библиотеки", който подобри цялостната  визия на читалището и увеличи интереса на населението във всички направления на библиотечната и читалищна дейност.