Вие сте тук

Курс за начална компютърна грамотност за възрастова група 60+ в Смолян

От 8 до 10 май в РБ – Смолян в обучителния център по Програма „Глобални библиотеки” се проведе поредният курс за начална компютърна грамотност за възрастова група 60+. В три поредни дни обучаемите се запознаха с няколко основни теми: "Как работи компютърът и какво знаем за него", "Интернет - как да търсим информация", "Електронна поща и разговори през Интернет". Теоретичните и практически знания и умения бяха достъпно поднесени от обучителите – инж. Галина Жукова и Дарина Славова – библиотекар, отговарящ за Обучителния център. След приключване на курса обучаемите получиха свидетелство за компютърни умения.

Ключови думи: