Вие сте тук

Обученията на хората от третата възраст в Русе продължават

През Европейската година на активно стареене и солидарност между поколенията Народно читалище “Захари Стоянов – 1937” - Русе и Младежкият парламент на Общински младежки дом продължават съвместната си дейност за обучение на хора в пенсионна възраст в начални компютърни умения. От 7.05.2012 г. до 11.05.2012 г. включително се проведе поредният обучителен курс в библиотечно-информационния център към читалището, в който младите доброволци помагаха на служителите на библиотеката да запознаят възрастните хора с основните характеристики на компютъра, как да търсят информация в Интернет и да общуват чрез електронна поща и Skype. Обучението е в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.