Вие сте тук

Групово обучение в библиотеката на НЧ "Илия Бешков-1898" - гр. Долни Дъбник

Библиотекарите в Долни Дъбник стартираха десетдневен курс на обучение с желаещи граждани от общината. По време на занятията те ще бъдат обучавани как да използват компютър - работа с Интернет /e-mail, Skype, Facebook и полезни съвети за сайтове/ и работа с пакета Microsoft Office 2007.