Вие сте тук

снимка на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ - Карлово

Обучения по начална компютърна грамотност в Карлово

От 28 май до 1 юни 2012 г. в Информационния център /отдел "Читалня"/ на Общинска библиотека - Карлово се провежда поредното обучение на възрастни хора по начална компютърна грамотност от библиотекарката Светлана Николова. Обученията са в рамките на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и целят приобщаване на по-голям кръг от хора към неограничените възможности за работа с компютър и Интернет.