Вие сте тук

ИКТ обучение в с. Калояново

От 28 май 2012 г. в читалище "Искра-1921" - село Калояново, област Пловдивска стартира ИКТ обучение по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", специално предназначено за деца и младежи от ромски произход. Ежедневно в рамките на два учебни часа след обяд се редуват теоретични и практически занятия. Този модел на обучение е резултат от направения анализ на посещаемостта на информационния център от тази група потребители и техните знания. Оказа се, че през последните пет месеца те са едни от най-редовните посетители, но имат съвсем елементарни умения за работа с компютър и тези им умения се изчерпват с ползването на Skype и  Facebook. Затрудняват се да потърсят и намерят всякаква информация, нямат никакви теоретични знания и не познават основните елементи на компютърната система. В занятията  се включиха и младежи, които се обучават в индивидуална форма, не посещават редовно училище и не владеят добре български език. Приятно сме изненадани от интереса и дисциплината при провеждане на обучението. Всеки ден идват нови желаещи и първоначалните ни планове за двуседмичен срок на обучението претърпяха промяна. Предвиждаме тази форма на обучение да продължи през цялата лятна ваканция до 1 септември чрез ежедневни занятия от 13:30 до 14:30 часа.