Вие сте тук

Обучение по начална компютърна грамотност в библиотеката при НЧ ”Пробуда-1901 г.” - с. Николово, обл. Русе

Приключи успешно поредното обучение по начална компютърна грамотност в Обучителния център на библиотеката, оборудван по програма „Глоб@лни библиотеки – България” с обучител Светла Петрова. Курситите на възраст от 17 до 73 години придобиха основните умения: работа с Paint, с текстообработващата програма MS Word 2007, ползване на електронна поща, Skype и търсене на информация в Интернет. Обучението цели да разшири предлаганите услуги на библиотеката, с оглед приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.