Вие сте тук

Регионална тематична среща “Библиотеката и нейните партньори” в Кюстендил

Откриване на срещата
Участниците в срещата

На 6 и 7 юни 2012 в гр. Кюстендил се проведе регионална тематична среща „Библиотеката и нейните партньори”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионалната библиотека в гр. Кюстендил. Форумът се проведе в синята зала на НЧ „Братство”.
 
В срещата участваха над 40 читалищни секретари, библиотекари, доброволци, представители на общинската администрация, партньори на библиотеките от областта и града. Официални гости на събитието бяха   Радослава Чеканска, зам.-областен управител и Росица Плачкова, зам.-кмет на община Кюстендил.
 
Присъстваха Слава Соколова - отдел „Култура и духовно развитие” в община Кюстендил, Любомира Велинова - директор на Областния информационен център (ОИЦ), Елена Андонова - Районна здравна инспекция (РЗИ), Жасмина Мицева и Аделина Исакиева - учители в гр. Кюстендил и представители на местните медии. Звеното за управление на програмата (ЗУП) беше представено от г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър и Диана Андреева, ръководител обучения.

Срещата беше открита от София Пейчева, директор на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” и координатор за областта по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Тя посочи, че фокусът на тематичната среща е партньорството, което е основополагащ принцип за реализацията на добри идеи и споделяне на ресурси. Библиотеките трябва да си сътрудничат с образователни и културни институции, с местната власт и бизнеса. Целта е да се координират усилията на всеки партньор за внедряване на нови услуги и подобряване качеството  на обслужване на общността.
 
Приветствия към участниците отправиха Радослава Чеканска, зам.-областен управител и Росица Плачкова, зам.-кмет на община Кюстендил.
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП, представи „Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за иновативни услуги”. Два бяха акцентите в презентацията – партньорството и иновативните е-услуги, предлагани в сътрудничество с партньорите.

Слава Соколова - отдел „Култура и духовно развитие” разказа за подкрепата на Община Кюстендил към целевите библиотеки по програмата.

 
Любомира Велинова, ОИЦ - Кюстендил акцентира върху възможностите за сътрудничество с читалищните библиотеки от област Кюстендил, участващи в програмата „Глоб@лни библиотеки - България". С направените предложения за сътрудничество се цели достигане на информацията, предоставяна от ОИЦ - Кюстендил и до най-малките населени места в региона с изградена мрежа „Глоб@лни библиотеки", както и за превръщане на целевите читалищни библиотеки в надежден партньор при реализацията на съвместни инициативи.

 
Елена Андонова, РЗИ говори за кампанията на Министерството на здравеопазването “Информирани и здрави“ и представи интересна информация за здравния статус на населението и нуждата от профилактика, която би била по-успешна, ако библиотеките сътрудничат на здравните органи в разпространението на информацията и организирането на срещи по тази тема.

 
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил представи по интересен начин партньорството на РБ с местните медии  и собствените медийни продукти, които произвежда.

 
Галя Симеонова, детски отдел на РБ, разказа за иновативните методи при работа с деца, сред които са: мултимедийно представяне на автори, виртуална библиотека – изготвените от децата презентации се изпращат по електронен път в училище, фотоконкурс “Лято с библиотеката” – изпращат се снимки с прочетена през ваканцията библиотечна книга и др.

 
За партньорските инициативи на библиотеките говориха Йорданка Нешова,  библиотекар при НЧ „Просветен лъч” - гр. Сапарева баня, Величка Димитрова от библиотеката при НЧ „Д. Каляшки” - с. Жиленци и Ваня Ризова от библиотеката при НЧ  „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци.

 

Жасмина Мицова и Аделина Исакиева, учители в гр. Кюстендил, представиха съвместната си работа с РБ.
 
Две от сесиите на срещата бяха посветени на работа по групи. Участниците бяха разделени в няколко групи, като им беше предоставена възможността да изберат иновативната услуга, която ще разработват. Изискването беше тя да принадлежи към някоя от основните групи иновативни услуги, по внедряването на  които работи Програма “Глоб@лни библиотеки – България“ – Е-здраве, Е- заетост, Е- култура, Е-бизнес и пр.
 
Иновативните услуги се разработиха в следната последователност:
 
1. Избор на услугата и наименование
2. Цел
3. Целева група
4. Партньори
5. Дейности по внедряване на услугата
6. Ресурси/бюджет
7. Медийно представяне на услугата
8. Очаквани резултати – социален и икономически ефект, въздействие върху местната общност
 
След приключване на работата в групите, говорител излъчен от всяка група представи пред всички участници идентифицираната нова услуга. Резултатите по групи са:
 
Е - образование: Предоставяне на информационно-образователни услуги за ученици с двигателни увреждания. Целева група - ученици.
Е - включване: Обучение в ИКТ на възрастни с двигателни увреждания. Целева група – възрастни с увреждания от дом за хора с увреждания.
E - бизнес: Обучение на млади овощари. Целева група -  начинаещи овощари.
Е- култура: Създаване на аудио-продукти за деца. Целева група – млади семейства с деца.
Е - включване:  Информационно – образователни услуги за ромски деца, напуснали училище. Целева група – ученици от ромски произход.
 
 

 
 
 Иновативни услуги, които целевите библиотеки в област Кюстендил ще прилагат през 2012 г.

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга с подкрепата на доброволци Целева група
732 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЛОЗА 1870 Бобошево гр. Бобошево    
734 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА-1858 Дупница гр. Дупница Е-включване: Библиотеката при НЧ „Зора 1858” – гр. Дупница, посредник за достъп до електронни услуги и информация за незрящи граждани” Незрящи граждани
737 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-1902 Дупница с. Баланово Е-здраве: Предоставяне на информация на здравни теми Младежи
739 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1927 Дупница с. Самораново Е-здраве: Предоставяне на информация на здравни теми- превенция наркотици, тютюнопушене, алкохол Младежи
764 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-1919 Кочериново гр. Кочериново    
763 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ САМООБРАЗОВАНИЕ-1914 Кочериново с. Стоб Е - култура: Създаване и разпространение на материали за края- електронно съдържание Местна общност
705 РБ ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ Кюстендил гр. Кюстендил Е-образование: подпомагане в образователния процес на деца с  двигателни увреждания, съвместно с Ресурсен център Деца с двигателни увреждания
714 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-1961 Кюстендил гр. Кюстендил Е - култура: Създаване и разпространение на аудио материали Родители на деца и ученици
719 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИЛО-1931 Кюстендил с. Горна Гращица Е- бизнес: Информационно-административни услуги за овощари /черешопроизводители/ Овощари
722 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЛАВЧО ТЕМКИН 1911 Кюстендил с. Драговищица Е - умения: Обучение на възрастни хора в начална компютърна грамотност Пенсионери
708 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМИТЪР КАЛЯШКИ-1920 Кюстендил с. Жиленци Е-здраве:  Предоставяне на информация на здравни теми Местна общност
720 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1922 Кюстендил с. Коняво Е- бизнес: Информационно-административни услуги за овощари /черешопроизводители/ Овощари
3007 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1913 Кюстендил с. Раждавица Е-включване: Обучение на хора с двигателни увреждания Хора с увреждания
723 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1920 Кюстендил с. Таваличево Е-здраве: Предоставяне на информация на здравни теми Местна общност
707 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЛ.Д.МАЙСТОРА-1919 Кюстендил с. Шишковци Е-образование: Помощ при избора, подготовката и кандидатстването в учебни заведения за ученици след 4-ти и 7-ми клас Ученици, завършващи 4-ти и 7-ми клас
754 БИБЛИОТЕКА ПРИ ОНЧ ХРИСТО БОТЕВ-1898г. Рила гр. Рила Е-здраве:  Предоставяне на информация на здравни теми Местна общност
759 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905 Сапарева баня гр. Сапарева Баня Е-култура: Популяризиране на местните забележителности в созиалната мрежа Местна общност
3069 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗИНОВИ ДОЙЧИНОВ-1901 Трекляно с. Трекляно