Новини от фондацията

 

Резултати от конкурсната сесия за малки проекти на ФГББ

Готови са резултатите от конкурса за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ - сесия първа, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.  
В рамките на конкурсната процедура бяха подадени 58 проектни предложения. 

прочети още

Фондация „Глобални библиотеки - България“ ще си сътрудничи с Агенцията по заетостта

Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Агенцията по заетостта сключиха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Двете организации се ангажират да работят заедно за по-ефективно разпространение на информация за свободни работни места, програми и мерки за обучение и заетост и за възможностите за кандидатсване с проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

прочети още

ФГББ обявява процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България, с адрес: 1000 София, ул. "Христо Белчев" № 1, ет.4, Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Организиране и провеждане на Национален форум "Библиотеките днес"".

прочети още

Покана за участие в процедура до четири фирми, потенциални изпълнители

Фондация „Глобални библиотеки – България, с адрес: 1000 София, ул.

прочети още

Проведе се шестото за годината заседание на Управителния съвет на ФГББ

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва реализацията на проект „Пътят към библиотеката“ за обозначаване на местоположението на обществените библиотеки в страната. Проектът ще обхване регионалните, общински и читалищни библиотеки - партньори на ФГББ.

прочети още

ФГББ спечели проект по Програма Еразъм+

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

прочети още

ФГББ подписа договор с Министерство на културата

На 24 юни 2016 г. в изпълнение на Постановление №94 от 21 април 2016 г.

прочети още

Близо 700 обществени библиотеки вече подновиха споразуменията си за партньорство с Фондацията

На 22 юни 2016 г. в офиса на Националното сдружение на общините в Република България се проведе петото за годината редовно заседание на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България“. УС прие завереният без забележки финансов отчет за 2015 г.

прочети още

Трето издание на кампанията "Чети с мен"

На 11 юни в 11 ч. в Цар Симеоновата градина в Пловдив бе дадено началото на третото издание на кампанията „Чети с мен” под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.

прочети още

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България, с адрес: 1000 София, ул. "Христо Белчев" № 1, ет.4, Ви кани да участвате в процедура на договаряне с обявление за избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет: „Поддръжка на компютърна, комуникационна и офис техника”, собственост на Фондацията и предоставена в читалищни библиотеки на територията на страната.

Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в техническата документация, приложената към настоящето обявление.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Новини от фондацията